Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Počet hostů, kteří ve 4. čtvrtletí 2019 navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v kraji meziročně zvýšil o 1,7 %, v případě domácích návštěvníků činil nárůst 0,8 % a počet zahraničních turistů vzrostl o 4,5 %. Stejný trend platí i v případě počtu přenocování. Celkový počet nocí byl v tomto období meziročně o 1,2 % větší, o což se zasloužila domácí (+0,5 %) i zahraniční klientela (+3,5 %).

Za celý rok 2019 hromadná ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji opět vykázala rekord v počtu příjezdů i přenocování. V kraji se tak poprvé ubytoval více než jeden milion hostů, kteří strávili v hromadných ubytovacích zařízeních přes 2,8 mil. nocí.

Ve 4. čtvrtletí 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení Moravskoslezského kraje 207 530 hostů, z nichž necelá čtvrtina (49 140 osob) byla ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 1,7 % větší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 0,8 %, zahraničních se ubytovalo o 4,5 % více. Podíl Moravskoslezského kraje na počtu hostů v ubytovacích zařízeních celé České republiky tak činil 4,4 %, přičemž podíl kraje na domácí klientele byl 7,6 % a na zahraničních hostech 1,9 %.

Regionálně návštěvnost poklesla pouze na Pardubicku (–0,8 %). Nejvýrazněji se návštěvnost meziročně zvýšila v Karlovarském kraji (+13,2 %). Dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení také v Olomouckém kraji (+12,0 %), značný zájem o ubytování vykázali hosté v Královéhradeckém (+9,2 %) a Jihočeském kraji (+8,2 %).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 4. čtvrtletí 2019 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska (téměř 11,2 tis., což je 21,9 % ze všech nerezidentů), meziročně však jejich počty poklesly o 1,3 %. Odsunuli tak na druhé místo v minulém čtvrtletí nejpočetnější skupinu turistů z Polska. Těch dorazilo 9,0 tis., tedy meziročně o 5,6 % méně. Další velkou skupinou byli návštěvníci z Německa, jichž se v kraji ve sledovaných zařízeních ubytovalo 5,3 tis. osob. I v jejich případě došlo k meziročnímu poklesu o 1,8 %. Mezi jedním až dvěma tisíci hosty dorazilo z Itálie, Ruska, Ukrajiny, Rakouska, Číny, Kanady, Spojených států amerických, Velké Británie a Litvy.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji dosáhl ve 4. čtvrtletí 2019 přes 535 tis. a byl o 1,2 % větší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním zvýšení celkového počtu přenocování se podíleli společnou měrou hosté z tuzemska (+0,5 %) i ze zahraničí (+3,5 %).

V regionálním členění vykázala ubytovací zařízení růst ve všech krajích kromě Vysočiny a Pardubického kraje (pokles o 0,9 %, resp. 0,7 %). Nejvíce se dařilo provozovatelům v Olomouckém kraji, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 9,2 %, následovaný Královéhradeckým krajem (+9,1 %).

Průměrný počet přenocování (2,6 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj na 6. místo pomyslného žebříčku. Tradičně první místo zde zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 4,5 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji mírně vyšší (2,6 noci) než v případě zahraničních hostů (2,4 noci).

* * *

V průběhu roku 2019 navštívilo Moravskoslezský kraj rekordních 1 013 461 hostů, z toho více než pětina přijela ze zahraničí (216 455 osob). Celkový počet hostů se tak meziročně zvýšil o 2,8 % (tj. o 27,7 tis. osob), a to zásluhou jednak hostů z tuzemska, jejichž počet se meziročně zvýšil o 23,8 tis. osob (+3,1 %), jednak zahraničních návštěvníků, jichž zavítalo do kraje o 3,8 tis. osob více (+1,8 %).

Z krajského srovnání vyplývá, že nejvíce hostů směřovalo tradičně do Prahy (přes 8 mil. hostů), přes dva miliony hostů dorazilo do kraje Jihomoravského (cca 2,1 mil. hostů) a více než milion hostů se ubytovalo v dalších šesti krajích – Jihočeském (1,8 mil. hostů), Královéhradeckém (1,4 mil. hostů), Karlovarském (1,2 mil. hostů), Středočeském (1,2 mil. hostů), Libereckém (1,0 mil. hostů) a poprvé v Moravskoslezském (1,0 mil. hostů). V žádném z krajů nedošlo k meziročnímu poklesu počtu hostů. Nejvyššího relativního přírůstku dosáhl Olomoucký kraj (o 8,8 %). Alespoň 5% zvýšení příjezdů hostů vykázala ubytovací zařízení v Karlovarském kraji (+6,8 %) a Královéhradeckém kraji (+5,0 %).

Nejvíce zahraničních turistů přijelo v roce 2019 do Moravskoslezského kraje tradičně ze Slovenska (cca 46,1 tis., což je 21,3 % ze všech nerezidentů, meziroční nárůst o 0,8 %). Jejich počet byl téměř totožný (rozdíl 19 osob) s druhou nejpočetnější skupinou zahraničních turistů, kterými byli stejně jako v předchozím roce Poláci. Těch dorazilo meziročně o 1,9 % více. Rovněž pořadí na třetím místě se nezměnilo. Návštěvníků z Německa se ubytovalo 24,2 tis., což je o 0,6 % méně než v roce 2018. Nově jsou s počtem 7,6 tis. osob (meziročně +22,2 %) čtvrtou nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků Rusové. Dalšími početnými skupinami byli hosté z Itálie (6,9 tis.) a Ukrajiny (6,1 tis.), více než 5 tis. hostů dorazilo z Rakouska, Spojených států amerických, Číny a Spojeného království.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje překonal v 1. až 4. čtvrtletí 2019 hranici 2,8 mil. a byl o 3,2 % vyšší než v roce 2018. O tento nárůst počtu přenocování v Moravskoslezském kraji se zasloužili domácí hosté, kteří strávili v hromadných ubytovacích zařízeních o 4,0 % více nocí než v předcházejícím roce. V případě zahraničních turistů došlo naopak k poklesu počtu přenocování, konkrétně o 0,6 %.

Pouze na Vysočině strávili hosté méně nocí než v roce 2018 (–0,4 %). V ostatních krajích tomu bylo naopak, přičemž nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v Olomouckém kraji (+7,0 %), následovaný Libereckým (+5,9 %) a Plzeňským krajem (+5,6 %).

Průměrný počet přenocování 2,8 noci na jednoho hosta v Moravskoslezském kraji je mírně vyšší než celorepublikový průměr. Výrazně větší počet přenocování je dlouhodobě registrován v lázeňském Karlovarském kraji (4,5 noci za celý rok 2019).

Cca 29,6 tis. hostů, z toho 4,9 % ze zahraničí, navštívilo v roce 2019 lázeňská zařízení v Moravskoslezském kraji. Proti roku 2018 se tak zvýšil celkový počet lázeňských hostů o 4,7 %, a to zásluhou domácí klientely (+5,8 %), neboť zahraničních návštěvníků meziročně ubylo (–13,0 %). Celkově přesáhl počet přenocování v lázeňských zařízeních 542 tis., což bylo o 3,3 % více než v roce 2018. Meziročně strávili rezidenti v lázních o 4,4 % nocí více, naopak nerezidenti o 8,5 % méně. V roce 2019 strávili klienti v moravskoslezských lázeňských zařízeních v průměru 18,3 noci, přičemž rozdíl v počtu přenocování mezi domácím a zahraničním hostem byl výrazný (17,9 noci, resp. 27,4 noci).

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 4. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz