Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji k 31. 9. 2021

 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2021 za období ledna až září poraženo více kusů skotu i prasat než ve stejném období předchozího roku. V případě porážky ovcí a jehňat šlo o meziroční pokles poražených kusů. Nejvyšší regionální produkce masa bez drůbežího v roce 2021 byla zaznamenána v měsíci březnu.

Od počátku roku bylo v Plzeňském kraji k 30. 9. 2021 poraženo 19 590 kusů skotu, což bylo o 1 267 kusů více než ve stejném období roku 2020, největší početní nárůst je patrný u býků (o 668 kusů), dále pak u krav (o 486 kusů). Celkem bylo v regionu vyrobeno 15,3 tis. tun jatečné hmotnosti masa bez drůbežího, z toho 6,1 tis. tun tvořilo hovězí maso včetně telecího a 9,3 tis. tun bylo maso vepřové. Plzeňský kraj se na celkové výrobě hovězího masa v České republice podílel 11,4 %. Průměrná živá hmotnost skotu ve výše uvedeném období činila v kraji 580,1 kg na kus, což bylo v průměru o 2,6 kg na kus více v porovnání s průměrnou hodnotou v ČR. Naopak byl rozdíl v živé hmotnosti u býků, kde byl průměr v ČR o 5,2 kg vyšší než v Plzeňském kraji.

Graf: Porážka hospodářských zvířat a výroba masa v Plzeňském kraji v roce 2021

Na prvním místě v počtu poražených kusů skotu se nachází Pardubický kraj s 43,5 tisíci, na místě druhém Vysočina (37,0 tisíc kusů), kde v obou případech došlo k mírnému meziročnímu poklesu počtu poražených kusů. Třetí příčku obsadil kraj Plzeňský, který naopak zaznamenal meziroční nárůst ve sledovaném období o 6,9 %.

V případě porážky prasat v Plzeňském kraji bylo zaznamenáno meziroční navýšení o 10 146 kusů, což bylo o 11,5 % více než v období ledna až září předchozího roku. V souvislosti s navýšením poražených kusů v Plzeňském regionu se zde zvýšila také výroba vepřového masa, a to o 988 tun jatečné hmotnosti. Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) činila 121,0 kg a mírně převýšila hodnotu průměru ČR o 3,2 kg/ks.

Mezikrajské srovnání ukázalo, že největší počet poražených prasat byl evidován v Jihočeském kraji (425,7 tisíc kusů). Z dostupných údajů byl naopak nejmenší počet v kraji Libereckém (4,4 tisíce kusů). Nejvíce vepřového masa bylo vyrobeno v Jihočeském kraji (39,8 tun jatečné hmotnosti), jehož podíl tvořil téměř čtvrtinu celkové produkce vepřového masa v ČR.

Graf: Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji za období leden–září

V Plzeňském kraji byl zaznamenán v období ledna až září v porovnání se stejným obdobím roku 2020 nižší počet porážek u ovcí i jehňat, kde hodnota poražených kusů u ovcí byla nižší o 26,0 %, v případě samotných jehňat pokles o 12,4 %. Od ledna do září roku 2021 bylo poraženo 481 ovcí, z toho 333 jehňat. Výroba skopového a zároveň kozího masa v kraji poklesla téměř o 20 % na současnou hodnotu 7 tun jatečné hmotnosti a podílela se tak 7,9 % na celkové výrobě tohoto druhu masa v ČR. Největším producentem skopového a kozího masa byl Zlínský kraj, kde bylo vyrobeno 25,8 % celorepublikové produkce.

Tabulka: Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji

Kartogram: Porážka hospodářských zvířat v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 (výroba masa bez drůbežího)

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji k 30. 9. 2021 (aktualita v pdf)
  • Porážka hospodářských zvířat v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 (kartogram)
  • Porážka hospodářských zvířat v Plzeňském kraji - meziroční změny (tabulka)