Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji v roce 2017

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla v roce 2017 průměrná mzda zaměstnance v Olomouckém kraji hodnoty 27 486 Kč. Medián měsíční mzdy, tedy mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 24 956 Kč. Meziročně se mzda v kraji zvýšila o 7,2 % a medián mezd vzrostl o 7,5 %.

  • Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji v roce 2017 - komentář
  • Graf - Průměrná mzda v Olomouckém kraji
  • Hrubé měsíční mzdy podle pohlaví a podle krajů v roce 2017
  • Graf - Medián mezd v Olomouckém kraji
  • Průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech podle hlavních tříd CZ-ISCO a podle krajů v roce 2017
  • Graf - Průměrné mzdy podle hlavních tříd zaměstnání v kraji a ČR v roce 2017