Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2019

 

9. 8. 2019

V Olomouckém kraji bylo během 1. pololetí 2019 vydáno 2 212 stavebních ohlášení a povolení. Meziročně se jejich počet zvýšil o 159 povolení, tj. o 7,7 %. Orientační hodnota povolených staveb se také zvýšila na 8,9 mld. Kč. Nárůst činil 17,9 %, a to představovalo zvýšení o 1,4 mld. Kč oproti hodnotě zjištěné za 1. pololetí loňského roku.

Stavební úřady vydaly v 1. pololetí 2019 na stavby v Olomouckém kraji celkem 2 212 stavebních ohlášení a povolení. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se jejich počet zvýšil o 159 povolení, tj. o 7,7 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl ve všech krajích s výjimkou Hl. m. Prahy. Celkem bylo v České republice vydáno 42 055 stavebních povolení, podíl vydaných v Olomouckém kraji činil 5,3 %. Nejvíce povolení bylo vystaveno na stavby budov (1 254 povolení), meziročně došlo k menšímu poklesu o 5 povolení. Naopak větší počet stavebních povolení byl vydán na stavby na ochranu životního prostředí (celkem 277, o 58 více než v 1. pololetí 2018) i na ostatní stavby (celkem 681, o 106 více). Celkem 1 481 stavebních povolení bylo vydáno na novou výstavbu, dalších 731 povolení pak na změny už dokončených staveb.

Zvýšený počet vydaných stavebních povolení byl evidován ve všech okresech kraje. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno v okrese Olomouc (celkem 812, tj. 36,7 % z celku) a v okrese Přerov (celkem 523, tj. 23,6 %). Nejvyšší meziroční nárůst v kraji byl zaznamenán v okrese Šumperk, kde bylo vydáno 366 povolení (o 18,1 % více než ve stejném období minulého roku). Dalších 386 povolení bylo schváleno v okrese Prostějov a 125 v okrese Jeseník.

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

 

V porovnání s 1. pololetím minulého roku se zvýšila i orientační hodnota stavebních ohlášení a povolení v Olomouckém kraji na 8 943 mil. Kč, zvýšení dosáhlo 17,9 %. V celé České republice předpokládaná hodnota povolení činila 198,6 mld. Kč s růstem 18,9 %. Hodnota povolení v kraji se podílela na celkové hodnotě 4,5 %. Kromě 3 krajů vzrostla orientační hodnota povolení také v ostatních krajích.

Předpokládaná hodnota staveb se zvýšila u všech sledovaných druhů staveb. Nejvyšší orientační hodnota připadla na výstavbu budov (6 230 mil. Kč, tj. 69,7 % z celku), která byla přibližně stejně rozložena mezi stavby bytových a nebytových budov (3 120 mil. Kč a 3 110 mil. Kč). Zvýšila se orientační hodnota povolených staveb na ochranu životního prostředí (o 17,2 % na 952 mil. Kč) i ostatních staveb (o 32,3 % ne 1 761 mil. Kč). Orientační hodnota nové výstavby by měla činit 6 052 mil. Kč, hodnota povolení na změny dokončených budov by měla dosáhnout 2 891 mil. Kč.

Průměrná hodnota na jedno stavební ohlášení a povolení v kraji dosáhla v 1. pololetí 2019 hodnoty 4 043 tis. Kč. Průměr v republice byl vypočítán na 4 722 tis. Kč. Průměrná orientační hodnota povolení nové výstavby bytových budov činila 5 154 tis. Kč a nové výstavby nebytových budov 7 935 tis. Kč. V meziokresním srovnání hodnoty kolísaly od 1 984 tis. Kč v okrese Jeseník po 4 954 tis. Kč v okrese Olomouc.

 

Více informací naleznete v časových řadách.

 

Kontakt:

Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2019 - komentář
  • Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Graf - Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Orientační hodnota povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí