Příjmy a životní podmínky domácností - 2017

 

Od roku 2005 se každoročně provádí výběrové šetření Životní podmínky domácností. Podle výsledků z posledního šetření, které proběhlo na jaře roku 2017 a mapovalo situaci v roce 2016 a v době šetření, vyplynulo, že se opět zlepšila finanční situace domácností v Olomouckém kraji. Průměrný čistý příjem na osobu se meziročně zvýšil na 180,2 tis. Kč, tj. vzrostl o 14,6 tis. Kč. Opět se snížil podíl domácností s měsíčním příjmem na osobu do 12 tis. Kč.

 • Příjmy a životní podmínky domácností 2017 - komentář
 • Přehled ročních příjmů domácností na osobu v Olomouckém kraji
 • Graf - Rozložení domácností podle skupin příjmů v roce 2016 podle krajů
 • Graf - Rozložení domácností podle čistého měsíčního příjmu na osobu v Olomouckém kraji
 • Graf - Měsíční náklady na bydlení v domácnostech Olomouckého kraje
 • Graf - Subjektivní názory domácnosti podle krajů v roce 2017
 • Graf - Struktura nákladů na bydlení domácností v Olomouckém kraji v roce 2017
 • Složení domácností a roční příjmy na osobu v roce 2017
 • Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin a životního minima v roce 2017
 • Demografické charakteristiky domácností a osoby v čele v roce 2017
 • Charakteristiky bydlení a vybavenost domácností v roce 2017
 • Subjektivní názory v roce 2017