Příjmy a životní podmínky domácností - 2016

 

V roce 2016 již po dvanácté proběhlo výběrového šetření Životní podmínky domácností. Podle výsledků šetření se zlepšila finanční situace domácností v Olomouckém kraji. Meziročně se průměrný čistý příjem na osobu zvýšil na 165,6 tis. Kč, tj. vzrostl o 18,5 tis. Kč. Snížil se podíl domácností s měsíčním příjmem na osobu do 12 tis. Kč.

 • Příjmy a životní podmínky domácností 2016 - komentář
 • Přehled ročních příjmů domácností na osobu v Olomouckém kraji (Kč)
 • Graf - Rozložení domácností podle skupin příjmů v roce 2015 (čistý měsíční příjem na osobu v domácnosti)
 • Graf - Rozložení domácností podle čistého měsíčního příjmu na osobu v Olomouckém kraji v letech 2009 - 2015
 • Graf - Měsíční náklady na bydlení v domácnostech Olomouckého kraje v letech 2005 - 2016
 • Graf - Struktura nákladů na bydlení domácností v Olomouckém kraji v roce 2016
 • Graf - Domácnosti si nemohly dovolit v roce 2016 (%)
 • Složení domácností a roční příjmy na osobu v roce 2016
 • Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin a životního minima v roce 2016
 • Demografické charakteristiky domácností a osoby v čele v roce 2016
 • Charakteristiky bydlení a vybavenost domácností v roce 2016
 • Subjektivní názory v roce 2016