Osevní plochy k 31. 5. 2017 v Olomouckém kraji

 

Zemědělské podniky v Olomouckém kraji podle soupisu ploch osevů k 31. 5. 2017 obhospodařovaly 246 tis. ha zemědělské půdy. Zemědělskými plodinami bylo oseto 175 tis. ha orné půdy. Meziročně se výrazněji snížila osevní plocha obilovin, především pšenice ozimé. Naopak navýšení osevních ploch bylo zaznamenáno u cukrovky technické a řepky.

  • Osevní plochy k 31. 5. 2017 v Olomouckém kraji - komentář
  • Plochy osevů v Olomouckém kraji
  • Graf - Struktura osevních ploch v Olomouckém kraji k 31. 5. 2017
  • Graf - Vývoj ploch osevů vybraných plodin v Olomouckém kraji k 31. 5.