Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2016

 

Na prozatím nejvyšší úroveň vzrostla v roce 2016 ekonomická výkonnost Olomouckého kraje. Regionální HDP dosáhl hladiny 219,9 mld. Kč, čímž v letech 2000 až 2016 vytvořil nové maximum. Na 1 obyvatele připadal hrubý domácí produkt 346,8 tis. Kč. V mezikrajském srovnání byl po krajích Karlovarském a Ústeckém třetí nejnižší a za celorepublikovým průměrem (451,8 tis. Kč/obyv.) zaostal o 105,0 tis. Kč/obyv.

  • Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2016 - komentář
  • Regionální hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů v letech 2003-2016
  • Graf - Meziroční změna HDP
  • Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v letech 2000 a 2016
  • HDP v PPS v krajích v roce 2016
  • Hrubá přidaná hodnota (HPH), hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností podle krajů v roce 2016
  • Hrubá přidaná hodnota (HPH), hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností v Olomouckém kraji v letech 2003-2016
  • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2012 až 2016