Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2018

 

24. 1. 2020

Hrubý domácí produkt Olomouckého kraje vzrostl v roce 2018 na 248,5 mld. Kč. Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V přepočtu na 1 obyvatele dosáhl 392,9 tis. Kč. Tato hodnota představovala, stejně jako v předchozím roce, 78,4 % republikového průměru. Díky příznivému ekonomickému vývoji se hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ve standardu kupní síly zvýšil na 71,0 % průměru EU 28. I přes zřetelný meziroční růst zůstal po krajích Karlovarském, Ústeckém a Libereckém čtvrtý nejnižší v zemi.

Hrubý domácí produkt (HDP) Olomouckého kraje vzrostl v roce 2018 na 248,5 mld. Kč (v běžných cenách). Díky meziročnímu zvýšení o 11,9 mld. Kč dosáhl svého nového maxima. Zatímco v roce 2000 činil hrubý domácí produkt v kraji 117,8 mld. Kč, o 18 let později byla jeho hodnota více než dvojnásobná. Podíl Olomouckého kraje na HDP České republiky se mezi roky 2000 a 2018 snížil z 5,0 % na 4,7 %. Pokles podílu charakterizoval 11 ze 14 krajů v zemi. Opačný trend se týkal pouze Prahy a krajů Středočeského a Jihomoravského.

V přepočtu na 1 obyvatele se hrubý domácí produkt Olomouckého kraje v roce 2018 zvýšil na 392,9 tis. Kč. V důsledku meziročního přírůstku o 5,1 %, který odpovídal republikovému tempu, vzrostl na nejvyšší hodnotu v historii kraje. V mezikrajském pohledu byl přepočtený hrubý domácí produkt čtvrtý nejnižší, a to po krajích Karlovarském (323,7 tis. Kč/obyv.), Ústeckém (359,0 tis. Kč/obyv.) a Libereckém (386,8 tis. Kč/obyv.). Na opačném pólu pořadí se umístila Praha (1 056,8 tis. Kč/obyv.), která jako jediný kraj překonala celorepublikový průměr 501,0 tis. Kč/obyv. S velkým odstupem následoval kraj Jihomoravský (485,7 tis. Kč/obyv.).

Ačkoliv významný ekonomický růst v posledních letech příliš nezměnil postavení Olomouckého kraje mezi ekonomicky nejslabšími oblastmi České republiky, evropskému průměru se kraj přiblížil. Zatímco v roce 2013 se Olomoucký kraj podle HDP přepočteného na obyvatele ve standardu kupní síly nacházel na úrovni 64,5 % průměru EU 28, o pět let později již dosáhl na 71,0 %. Nižší ekonomickou úroveň vykázal v roce 2018 pouze kraj Karlovarský (58,5 %), Ústecký (64,8 %) a Liberecký (69,9 %). Jediným krajem, který překonal evropský průměr, zůstala v České republice Praha (190,9 %).

 

Podle posledních srovnatelných údajů Eurostatu za rok 2016 obsadil Olomoucký kraj v Evropské unii sdílené 997. místo. Jeho ekonomická výkonnost tak v zahraničí odpovídala německému městskému kraji Bottrop v Severním Porýní – Vestfálsku, německému kraji Kyffhäuserkreis v Durynsku, irskému příhraničnímu kraji Border, španělskému ostrovnímu kraji La Palma a francouzskému kraji Haute-Loire v metropolitním regionu Auvergne – Rhône – Alpes. V rámci všech 1 346 sledovaných územních celků NUTS 3 v EU 28 byly hospodářsky nejrozvinutějšími kraje Camden & City of London a sousední Westminster ve Velké Británii, které představují centrální část Londýna. Na třetím a čtvrtém místě se umístily německé městské kraje Wolfsburg a Ingolstadt. Praze náleželo spolu s německým městským krajem Münster sdílené 47. místo. Celý žebříček uzavřely bulharské kraje Vidin, Sliven a poslední Silistra.

Růst hrubého domácího produktu byl podmíněn růstem hrubé přidané hodnoty (HPH), která v Olomouckém kraji v roce 2018 činila 223,5 mld. Kč (v běžných cenách). Díky meziročnímu růstu o 11,2 mld. Kč dosáhla nejvyšší hodnoty v historii kraje. Podíl Olomouckého kraje na HPH České republiky činil 4,7 %.

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) se v Olomouckém kraji v roce 2018 zvýšil na 141,3 mld. Kč. Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. V roce 2000 činil 72,5 mld. Kč a stomiliardovou hranici překonal poprvé v roce 2007. V roce 2018 se Olomoucký kraj na čistém disponibilním důchodu domácností v České republice podílel z 5,4 %, tj. stejně jako v letech 2013 až 2017.

V relativním pohledu připadal na 1 obyvatele Olomouckého kraje čistý disponibilní důchod 223,4 tis. Kč. V mezikrajském srovnání byl po krajích Ústeckém (216,0 tis. Kč/obyv.) a Moravskoslezském (223,2 tis. Kč/obyv.) třetí nejnižší v zemi. Za hodnotou republikového průměru 246,4 tis. Kč/obyv. zaostal o více než 22,9 tis. Kč/obyv. Průměr České republiky překonaly pouze Praha a kraj Středočeský.

Více informací naleznete v databázi národních účtů.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

 

  • Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2018 - komentář
  • Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů ve vybraných letech (v tis. Kč/obyv.)
  • Graf - Meziroční změna HDP, objemové indexy (předchozí rok = 100)
  • Kartogram - Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2014 až 2018
  • Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v letech 2000 a 2018 (v tis. Kč/obyv.)
  • Hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností v Olomouckém kraji ve vybraných letech (v mld. Kč)
  • Hrubá přidaná hodnota (HPH), hrubý domácí produkt (HDP) a čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) podle krajů v roce 2018