Chov a porážky prasat v Olomouckém kraji v roce 2015

 

Od vstupu České republiky do EU klesly v Olomouckém kraji počty i porážky všech základních druhů hospodářských zvířat. Mezi roky 2004 a 2015 se snížil chov především u prasat, a to o 56,0 %. Nižší počty částečně ovlivnily i nižší porážky, do kterých jsou kromě tuzemských jatečních zvířat zahrnuta zvířata dovezená ze zahraničí. Roční úhrn poražených prasat klesl v letech 2004 až 2015 o 40,6 %.

  • Analytická zpráva
  • Stav prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu k 31. 12. 2015 podle krajů České republiky
  • Graf - Podíl prasat k 31. 12. 2015 podle krajů České republiky
  • Graf - Počet prasat na 100 ha obhospodařované orné půdy k 31. 12. 2015
  • Graf - Počet poražených prasat v roce 2015 (v tis. ks)
  • Graf - Meziroční změna počtu poražených prasat (v %)
  • Graf - Výroba vepřového masa v Olomouckém kraji (v tis. t)