Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2021

 

9. 11. 2021

Ve 3. čtvrtletí 2021 se v Olomouckém kraji ubytovalo 266,8 tis. hostů. Tito hosté strávili v hromadných ubytovacích zařízeních 897,7 tis. nocí. Jednalo se o neúspěšnější letní sezónu za uplynulých 10 let. V úhrnu 1. až 3. čtvrtletí 2021 se v kraji ubytovalo 351,6 tis. hostů, kteří zde strávili 1 265,5 tis. nocí. Průměrná délka přenocování od ledna do září letošního roku meziročně vzrostla na 3,6 noci a byla po Karlovarském kraji 2. nejvyšší v České republice.

 

3. čtvrtletí 2021 – Nejúspěšnější letní sezóna za uplynulých 10 let

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku ubytováno v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území Olomouckého kraje 266,8 tis. hostů. Jednalo se o nejvyšší letní návštěvnost za uplynulých 10 let, tj. od revize statistiky cestovního ruchu v roce 2012. Počet hostů se oproti 3. čtvrtletí 2020 zvýšil o 8,2 %, což odpovídalo 4. nejnižšímu relativnímu růstu v mezikrajském srovnání. Nejnavštěvovanějším měsícem letní sezóny se stal opět srpen (96,9 tis. hostů), ve kterém byl počet ubytovaných hostů nejvyšší od ledna 2012. Meziročně zvýšená návštěvnost byla sledována v červenci (o 7,2 % na 92,6 tis.), srpnu (o 0,2 % na 96,9 tis) i září (o 21,8 % na 77,4 tis).

Ze všech ubytovaných bylo 241,2 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 25,7 tis. hostů zahraničních (tzv. nerezidentů). Čtvrtletní počet rezidentů se meziročně zvýšil o 6,5 %, počet nerezidentů vzrostl o 27,3 %. Více než dvě třetiny ze všech zahraničních hostů tvořili občané sousedních zemí. Mezi nerezidenty převažovali Slováci (7,4 tis.), Poláci (5,8 tis.), Němci (3,2 tis.) a Rakušané (0,9 tis.).

Ve 3. čtvrtletí 2021 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji 897,7 tis. nocí. V meziročním pohledu se zjištěný počet nocí zvýšil o 9,8 % na nejvyšší čtvrtletní hodnotu v rámci celého sledovaného období let 2012 až 2021. Relativní růst byl 4. nejvyšší mezi všemi kraji. Nejvyšší počet přenocování byl ve 3. čtvrtletí 2021 zaznamenán v srpnu (340,9 tis. nocí). V meziročním vyjádření se počet přenocování zvýšil v červenci (o 9,6 % na 333,8 tis.), srpnu (o 4,6 % na 340,9 tis.) i září (o 19,3 % na 222,9 tis.).

Z celkového počtu strávených nocí připadalo 838,0 tis. nocí na rezidenty59,6 tis. nocí na nerezidenty. U domácích návštěvníků se čtvrtletní počet přenocování zvýšil o 8,6 %, u zahraničních návštěvníků činil meziroční růst 29,6 %. Průměrná délka přenocování domácího hosta činila 3,5 noci. Zahraniční host byl ve 3. čtvrtletí 2021 ubytován v průměru 2,3 noci. Průměrná délka přenocování všech hostů v kraji činila 3,4 noci a byla po kraji Karlovarském (3,7 noci) 2. nejvyšší v České republice.

V lázeňských zařízeních na území kraje bylo ve 3. čtvrtletí 2021 ubytováno 15,6 tis. hostů (meziročně o 0,7 % méně), kteří zde strávili 206,8 tis. nocí (meziročně o 16,3 % více). Naprostou většinu hostů tvořili Češi (99,1 %). Průměrný počet přenocování se meziročně zvýšil na 13,3 noci.

 

1. až 3. čtvrtletí 2021 – Druhý nejvyšší průměrný počet přenocování v ČR

Od ledna do září letošního roku bylo v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji ubytováno 351,6 tis. hostů. Jejich počet byl o 19,3 % nižší než ve stejném období předchozího roku a byl nejnižší mezi všemi 1. až 3. čtvrtletími uplynulých 10 let. Mezi všemi ubytovanými bylo 317,7 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 33,9 tis. hostů zahraničních (tzv. nerezidentů). Počet rezidentů se meziročně snížil o 18,9 %, počet nerezidentů klesl o 22,2 %. Po českých turistech (317,7 tis.) byli nejvíce zastoupeni hosté ze Slovenska (10,5 tis.), Polska (6,8 tis.), Německa (4,1 tis.) a Rakouska (1,2 tis.). Podíl hostů ze sousedních zemí mezi všemi nerezidenty činil 66,7 %. V meziročním pohledu přibylo v Olomouckém kraji ze sousedních států ubytovaných hostů ze Slovenska (o 3,3 %), naopak výrazně ubylo turistů z Polska (o 44,8 %), Rakouska (o 41,0 %) i Německa (o 28,3 %).

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji 1 265,5 tis. nocí. Meziroční úbytek o 12,7 % byl způsoben především dopadem pandemie na oblast cestovního ruchu v 1. čtvrtletí 2021, ve kterém se celkový počet přenocování v porovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 80,6 %. Z celkového počtu nocí v 1. až 3. čtvrtletí 2021 připadalo 1 182,5 tis. nocí na rezidenty82,9 tis. nocí na nerezidenty. U domácích návštěvníků se počet přenocování snížil o 12,6 %, u zahraničních návštěvníků o 14,3 %. Průměrná délka přenocování činila 3,6 noci a byla po Karlovarském kraji (3,9 noci) 2. nejvyšší mezi všemi kraji. U domácích hostů (3,7 noci) byla vyšší než u hostů ze zahraničí (2,4 noci).

V lázeňských zařízeních v Olomouckém kraji bylo během 1. až 3. čtvrtletí 2021 ubytováno 27,8 tis. hostů (tj. 7,1 % z celkového počtu v České republice). Naprostou většinu z nich tvořili Češi (99,4 %). Ubytovaní hosté strávili v lázních 407,7 tis. nocí, z toho 406,5 tis. v případě domácích hostů. Průměrná délka přenocování činila 14,7 noci.

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz
Tel.: 585 731 527

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2021 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle krajů ČR
  • Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji podle čtvrtletí