Zemřelí podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2018

 

V průběhu roku 2018 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 705 osob, mezi kterými z 51,2 % převažovali muži. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou onemocnění oběhové soustavy a novotvary.

Graf: Zemřelí podle příčin v okresech Libereckého kraje

V průběhu roku 2018 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 705 osob, tj. pouze o 2 osoby méně než v roce 2017, ve kterém byl zaznamenán nejvyšší počet zemřelých v kraji od roku 1992. Ve struktuře zemřelých z hlediska pohlaví z 51,2 % převažovali muži, z hlediska věku 30,0 % představovaly osoby ve věku 80–89 let a 27,0 % osoby ve věku 70–79 let. Ve stejných věkových kategoriích zemřelo také nejvíce žen (35,9 % z celkového počtu 2 296 zemřelých žen, resp. 23,7 %), počet zemřelých žen ve věku 90 a více let představoval více než jednu pětinu.  Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 70–79 let (30,1 % z celkového počtu 2 409 zemřelých mužů). Ve věku 80–89 let zemřelo 24,3 %, ve věku 60–69 let 23,7 % mužů a ve věku 90 a více let 7,4 % zemřelých mužů.

Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, a to i přesto, že podíl úmrtí z těchto příčin v posledních letech poklesl a od roku 2015 se pohybuje pod hranicí 45 %. V roce 2018 na tuto příčinu zemřelo 44,2 % osob (v České republice 43,2 %), tj. o 7,1 procentních bodů méně než v roce 2009. Více než 37 % těchto úmrtí způsobily ostatní formy ischemické choroby srdeční, cévní nemoci mozku byly příčinou 17,9 % úmrtí a infarkt myokardu 11,7 % úmrtí. Vyšší podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy vykazují dlouhodobě ženy (47,7 % žen zemřelých v roce 2018) než muži (40,8 % mužů zemřelých v roce 2018). Druhou nejčetnější příčinou úmrtí byly novotvary. V roce 2018 v Libereckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 1 192 osob, tedy 25,3 % zemřelých (v České republice 25,0 %) a z 97,8 % se jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary. Podíl zemřelých na nádorová onemocnění v našem kraji za posledních 10 let neklesl pod 25% hranici. Vyšší podíl zemřelých na novotvary byl vykázán u mužů (27,8 % zemřelých mužů v roce 2018), v případě žen dosáhl 22,7 %.  Z pohledu přesně specifikované příčiny se nejčastěji jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plíce (252 případů, tj. 21,6 % zemřelých na zhoubné novotvary). Další nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné novotvary v roce 2018 byly novotvary slinivky (100 případů, tj. 8,6 %), tlustého střeva (83 případů, tj. 7,1 %) a zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (73 případů, 6,3 %). Zhoubné novotvary prsu způsobily 5,9 % úmrtí na zhoubné novotvary a s výjimkou 1 případu se týkaly pouze žen.

Nemoci dýchací soustavy v Libereckém kraji v roce 2018 zapříčinily 342 úmrtí (7,3 % z celkového počtu zemřelých). Podíl mužů i žen, zemřelých na nemoci dýchací soustavy byl téměř vyrovnaný (7,3 % v případě mužů, resp. 7,2 % v případě žen). Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškozování (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin ve sledovaném roce v kraji zemřelo 256 osob, tj. 5,4 % (v České republice 5,2 %). Sebevraždou život ukončilo 77 osob (30,1 % všech úmrtí z vnějších příčin), z toho 63 mužů (81,8 %).

Také v okresech Libereckého kraje byly nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky nemocí oběhové soustavy byl v roce 2018 vykázán v okrese Semily (47,1 %), nejnižší v okrese Liberec (41,2 %). Druhou nejčastější příčinou také ve všech okresech jsou novotvary, třetí nemoci dýchací soustavy a následují vnější příčiny.

Vzhledem k tomu, že intenzita úmrtnosti je silně závislá na věku, jsou pro srovnání celkové úrovně úmrtnosti v krajích podle příčin použity tzv. standardizované míry, které eliminují vliv věkové struktury zemřelých. Standardem je v tomto případě populace České republiky.

Z tohoto pohledu se míra úmrtnosti mužů i žen v Libereckém kraji v roce 2018 pohybovala nad průměrem za Českou republiku  – na 100 tis. obyvatel připadlo 1 418 zemřelých mužů (4. nejvyšší hodnota mezi kraji), na stejný počet obyvatel 864 zemřelých žen (6. nejvyšší hodnota). Nad republikovým průměrem byla v roce 2018 také standardizovaná míra úmrtnosti mužů na novotvary (362 zemřelých na 100 tis. obyvatel, společně s Moravskoslezským krajem  4. nejvyšší hodnota), na nemoci oběhové soustavy (622 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 3. nejvyšší hodnota) a na vnější příčiny (92 zemřelých na 100 tis. obyvatel, spolu se Zlínským krajem 3. nejvyšší hodnota). Pod průměrem za Českou republiku se pak pohybovala standardizovaná úmrtnost mužů na nemoci dýchací soustavy (104 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 5. nejnižší hodnota).   Nadprůměrné hodnoty byly také zjištěny u míry úmrtnosti žen na novotvary (210 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 6. nejvyšší hodnota), na nemoci oběhové soustavy (397 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 5. nejvyšší hodnota), na nemoci dýchací soustavy (62 zemřelých na 100 tis. obyvatel, 5. nejvyšší hodnota) a na vnější příčiny (32 zemřelých na 100 tis. obyvatel, spolu s kraji Jihočeským, Ústeckým a Středočeským 5. nejvyšší hodnota).

Další informace najdete v publikaci:
Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2009 až 2018
 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Zemřelí podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2018
 • Tabulky
 • Zemřelí podle příčin smrti v Libereckém kraji
 • Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2018
 • Zemřelí podle příčin smrti podle okresů Libereckého kraje v roce 2018
 • Grafy
 • Zemřelí podle krajů v roce 2018
 • Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2018
 • Zemřelí podle věkových skupin a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2018
 • Zemřelí na novotvary a nemoci oběhové soustavy podle pohlaví v Libereckém kraji v roce 2017
 • Standardizované míry úmrtnosti podle pohlaví a krajů v roce 2018
 • Zemřelí na novotvary podle pohlaví a krajů v roce 2018
 • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy podle pohlaví a krajů v roce 2018
 • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy podle pohlaví a krajů v roce 2018
 • Zemřelí na vnější příčiny podle pohlaví a krajů v roce 2018
 • Zemřelí podle věkových skupin a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2018
 • Zemřelí podle příčin v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2018