Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2019

 

Stavy skotu v Libereckém kraji meziročně mírně poklesly a z necelé poloviny převažoval skot starší 2 let. Ve srovnání s rokem 2019 poklesl jak počet narozených, tak počet odchovaných telat. 

Výroba jatečného skotu a stavy skotu v Libereckém kraji

Ke konci roku 2019 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 49 485 kusů skotu, což bylo o 424 kusů (0,8 %) méně než na konci roku 2018. Stavy skotu meziročně poklesly ještě v dalších 6 regionech. Absolutně nejvíce kusů ubylo ve Středočeském kraji společně s Hlavním městem Prahou (-2 564 kusů, tj. -1,7 %), relativně v Karlovarském kraji (-3,5 %, -1 467 kusů). Naopak v 6 krajích se stavy skotu zvýšily. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázal Moravskoslezský kraj (+4 366 kusů, +5,3 %).

Stavy skotu v Libereckém kraji byly v rámci mezikrajského srovnání 3. nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu 1 367,0 tis. kusů dosáhl 3,6 %. Nejpočetnější stáda skotu byla k 31. 12. 2019 vykázána v Kraji Vysočina (212 321 kusů, 15,5 % republikového úhrnu), následoval Jihočeský kraj (211 784 kusů, shodně 15,5% podíl).  

Z hlediska stáří převažoval v Libereckém kraji ze 48,0 % skot ve věku nad 2 roky s tím, že jeho počet meziročně poklesl o 233 kusů (-1,0 %). Dále jsou ve struktuře skotu téměř rovnoměrně zastoupeny 2 věkové kategorie – skot nad 1 rok a do 2 let (19,6 % celkového stavu skotu) a skot nad 6 měsíců a do 1 roku (19,5 %). U prvně uvedené skupiny došlo k meziročnímu poklesu stavu  o 6,1 %, u druhé naopak k nárůstu o 6,3 %. Téměř 13 % představoval skot do 6 měsíců, jeho stav se meziročně snížil o 2,1 %. Krávy tvořily 40,3 % celkového počtu skotu, jejich počet se meziročně snížil o 288 kusů (1,4 %) na 19 955 kusů. Krávy dojené tvořily 18,7 % z celkového stavu skotu, krávy ostatní 21,6 %.

V průběhu roku 2019 se v Libereckém kraji narodilo 19 403 telat (tj. o 2,8 % méně než v roce 2018), na 100 krav tedy připadlo 95,7 telat (meziročně -0,6 %). Úhyn telat v procentech z počtu narozených ve srovnání s rokem 2018 poklesl ze 7,5 % na 6,7 % a odchovat se podařilo 18 109 telat (meziročně o 1,9 % méně). V přepočtu na 100 krav připadlo tedy 89,3 odchovaných telat (meziročně o 0,3 % více).

Z hlediska jednotlivých regionů České republiky se nejvíce telat v přepočtu na 100 krav narodilo v Jihomoravském a Pardubickém kraji (shodně 101,8 telat), současně bylo v těchto krajích i nejvíce telat odchováno (96,5 telat, resp. 96,6 telat). Nejnižší počet narozených telat na 100 krav byl zaznamenán v Ústeckém kraji (93,6 telat), nejméně odchovaných telat na 100 krav pak evidovali zemědělci v Karlovarském kraji (87,1). Úhyn telat se mezi kraji pohyboval v intervalu od 5,0 % v Pardubickém kraji do 8,0 %v Karlovarském kraji.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji vyrobeno 72 033 tis. litrů mléka, tj. o 3,2 % méně než v roce předchozím. Prodej mléka poklesl o 2,8 % na 69 448 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) se zvýšila o 0,4 procentní body na 96,4 %. Průměrná denní dojivost poklesla o 1,7 % na 20,95 litrů, za republikovým průměrem zaostala o 2,26 litru. Nejvíce mléka bylo v roce 2019 vyrobeno v Kraji Vysočina (570 776 tis. litrů, tj. 18,6% podíl na republikové produkci 3 072,8 mil. litrů), nejméně v kraji Karlovarském (46 254 tis. litrů, 1,5% podíl). Nejvyšší průměrná denní dojivost byla vykázána v Moravskoslezském kraji (24,65 litrů), nejnižší v Karlovarském kraji (18,54 litrů).

Výroba jatečného skotu v Libereckém kraji meziročně poklesla o 5,4 % na 5 780 tun živé hmotnosti, tj. 3,4% podíl na republikové produkci 167 902 tun živé hmotnosti. Největším producentem masa je opět Kraj Vysočina (26 873 t. ž. hm., tj. 16,0 % republikového úhrnu).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií k 31. 12. 2019 podle krajů
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Výroba jatečného skotu a stavy skotu v Libereckém kraji
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v roce 2019
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v roce 2019
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 31. 12. 2019