Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

Od ledna do září roku 2018 vydaly stavební úřady v Libereckém kraji 2 441 stavebních povolení a ohlášení, meziročně tak došlo k 5,1% nárůstu zájmu o výstavbu. Investiční aktivita se meziročně zvýšila již jen v Královéhradeckém kraji (a to o 3,4 %), ve Středočeském kraji pak zůstala na úrovni roku 2017. V ostatních krajích, stejně jako v celé České republice, počet vydaných stavebních povolení poklesl. Nejvýraznější pokles o 22,6 % vykázalo Hlavní město Praha.

V úhrnu za Českou republiku bylo vydáno 60 497 povolení (meziročně o 4,1 % méně). Liberecký kraj se na tomto počtu podílel 4,0 %, což je v rámci mezikrajského srovnání druhý nejnižší podíl. Nejvyšší stavební aktivita byla zaznamenána ve Středočeském kraji, ve kterém bylo ve sledovaném období vydáno 12 230 povolení (tj. 20,2 % republikového úhrnu). Opačně tomu bylo v Karlovarském kraji (1 606 povolení, tj. 2,7 %).

Graf -  vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotllivých měsících

 

Více než polovina stavebních povolení vydaných v Libereckém kraji směřovala na výstavbu budov (1 346 rozhodnutí), a to především bytových (833 povolení, tj. 61,9 % z celkového počtu povolení na budovy). Na stavby určené k ochraně životního prostředí připadlo 477 povolení (19,5 % všech rozhodnutí), na ostatní stavby pak 618 povolení (25,3 %).

Orientační hodnota povolení vydaných ve sledovaném období v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 6,1 % na 6 681 mil. Kč a jednalo se tak o druhou nejnižší hodnotu mezi kraji. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb vykázalo také dalších 6 krajů, nejvíce se hodnota zvýšila v Moravskoslezském kraji (o 12,1 %). Naopak nižší hodnota staveb ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byla zaznamenána v 7 regionech, nejvýraznější pokles o 39,2 % byl vykázán v Ústeckém kraji.

Z uvedené celkové orientační hodnoty v Libereckém kraji připadlo na výstavbu budov 78,0 % (5 209 mil. Kč), druhá nejvyšší částka bude proinvestována při výstavbě ostatních staveb (1 205 mil. Kč, tj. 18,0 %). Při realizaci staveb na ochranu životního prostředí bude vynaloženo 267 mil. Kč (4,0 %).

Průměrná hodnota jednoho stavebního povolení činila 2 737 tis. Kč, což je čtvrtá nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána v Jihočeském kraji (2 536 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (7 408 tis. Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018