Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

 

Stavební úřady v Libereckém kraji v průběhu 1. pololetí 2018 vydaly celkem 1 578 stavebních ohlášení a povolení, tj. o 88 povolení (5,9 %) více než ve stejném období roku 2017. Investiční aktivita se meziročně zvýšila také v 6 dalších krajích, nejvýrazněji v Královéhradeckém kraji (o 6,8 %). V celé České republice počet vydaných stavebních povolení poklesl o 2,6 % a stejný vývoj byl vykázán v dalších 7 krajích. Nejvýraznější pokles vykázalo Hlavní město Praha, a to o 26,8 %. Jedna pětina republikového objemu, necelých 40 tis. povolení, byla vydána ve Středočeském kraji, další více než jedna desetina pak v Jihomoravském kraji. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (1 046 povolení, tj. 2,6 % republikového úhrnu). Libereckému kraji s podílem 4,0 % patřilo předposlední místo.

Graf - průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Ve struktuře vydaných stavebních povolení převažovala ve všech krajích povolení související s výstavbou budov. V Libereckém kraji bylo na tento druh staveb vydáno 837 povolení (tj. 53,0 % z celkového počtu povolení vydaných v kraji), z toho 61,6 % připadlo na bytové budovy a 50,8 % na změnu již dokončených staveb. Dalších 329 stavebních povolení (20,8 z celkového počtu vydaných stavebních povolení) je určeno na stavby související s ochranou životního prostředí a 412 povolení na ostatní stavby (26,1 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 dosáhla částky 4 459 mil. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla pouze o 1,0 %. Meziroční nárůst tohoto ukazatele byl vykázán jak v celé České republice (o 2,0 %), tak v dalších 7 krajích (nejvýraznější o 28,6 % v Plzeňském kraji). Pokles byl zaznamenán u 6 krajů, dokonce 43,9% snížení vykázal Ústecký kraj.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka připadla na výstavbu budov (3 457 mil. Kč, tj. 77,5 %), na výstavbě související s ochranou životního prostředí bude proinvestováno 209 mil Kč. (4,7 %), na ostatních stavbách 793 mil. (17,8 %). Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 2 826 tis. Kč, tj. 1 377 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku a 4. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána v Pardubickém kraji (2 667 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (7 182 tis. Kč).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky) - komentář
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018