Požáry v Libereckém kraji v roce 2019

 

(předběžné výsledky)

V průběhu roku 2019 vzniklo na území Libereckého kraje 924 požárů, přímá škoda na 1 událost dosáhla 61 192 Kč. Při požárech bylo zraněno 97 osob, 5 osob bylo usmrceno.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR v průběhu roku 2019 vzniklo na území Libereckého kraje 924 požárů, jejich počet v porovnání s předchozím rokem poklesl o 274 událostí (tj. o 22,9 %). Přímá škoda způsobená požáry dosáhla hodnoty 56,5 mil. Kč (meziročně méně o 102,6 mil. Kč, tj. o 64,5 %), uchráněné hodnoty ve výši 333,4 mil. Kč převýšily přímé škody více téměř šestinásobně.

V celé České republice v loňském roce vzniklo 18 813 požárů, ve srovnání s předchozím rokem o 1 907 událostí (9,2 %) méně. K meziročnímu poklesu počtu požárů došlo v roce 2019 v dalších 11 krajích, pouze v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina jejich počet meziročně vzrostl (o 4,8 %, resp. o 2,9 %). Nejvíce požárů vzniklo ve Středočeském kraji (2 871 požárů, tj. 15,3% podíl na republikovém úhrnu), nejméně v Karlovarském a Zlínském kraji (703 resp., 704 požárů, tj. shodně 3,7% podíl). V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v Libereckém kraji způsobeno 2,1 požárů, což v mezikrajském srovnání představuje 3. nejvyšší pozici. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Ústeckém kraji (2,6 požárů na 1 000 obyvatel), nejnižší ve Zlínském kraji (1,2 ‰). Na 1 000 obyvatel v České republice připadlo 1,8 požárů.

Graf - Požáry v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje v roce 2019

Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla vykázána ve Středočeském kraji (403,4 mil. Kč, tj. 18,2 % z republikové hodnoty 2 216,3 mil. Kč), nejnižší škoda vznikla v Karlovarském kraji (52,7 mil. Kč, tj. 2,4 %). Podíl Libereckého kraje ve výši 2,6 % byl druhý nejnižší. Nejvyšší přímou škodu na 1 požár vykázal Olomoucký kraj (189 695 Kč), nejnižší náš kraj (61 192 Kč).

Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v České republice uchráněny hodnoty v celkové výši 12 352,2 mil. Kč, z toho téměř 28 % v Ústeckém kraji. Uchráněné hodnoty v Libereckém kraji představovaly 2,7 % úhrnu za Českou republiku.

Nejvíce osob bylo v souvislosti s požáry zraněno ve Středočeském kraji (216 osob, tj. 15,6 % z republikového počtu 1 388 zraněných osob), nejméně v Karlovarském kraji (41 osob, 3,0 %). V Libereckém kraji bylo zraněno 97 osob, tj. 7,0 % ze všech zraněných v republice. Z celkového počtu 128 usmrcených osob v České republice v roce 2019 bylo 19 osob (tj. 14,8 %) zaznamenáno ve Středočeském kraji, naopak v Jihomoravském kraji zemřely 4 osoby (3,1 %). V Libereckém kraji přišlo při požárech o život 5 osob (3,9 %), z toho 4 osoby v přímé souvislosti.

Z pohledu okresů Libereckého kraje vzniklo v roce 2019 nejvíce požárů na území okresu Liberec (360 požárů, tj. 39,0 % všech požárů v kraji). Naopak nejméně požárů bylo zaznamenáno v okrese Semily (137 událostí, tj. 14,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel vzniklo nejvíce požárů na území okresu Česká Lípa (2,6 ‰), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou (1,8 ‰). Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla zaznamenána v okrese Semily (16 587 tis. Kč, tj. 29,3 % z celkové škody v kraji) a současně zde byly vykázány nejvyšší uchráněné hodnoty (105 090 tis. Kč, tj. 31,5 % z uchráněných hodnot v  Libereckém kraji).  Nejnižší přímou škodu na 1 požár vykázal okres Liberec (32 516 Kč), nejvyšší okres Semily (121 073 Kč). Nejvíce osob se zranilo v okrese Liberec (40 osob, tj. 41,2 % z počtu zraněných v kraji), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou a Semily (shodně 14 osob, 14,4 %). Požáry v okrese Liberec si vyžádaly 4 životy, jedna osoba zemřela v okrese Česká Lípa. 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Požáry v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulka 
  • Požáry v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje v roce 2019
  • Grafy
  • Požáry v Libereckém kraji
  • Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2019
  • Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Libereckém kraji