Požáry v Libereckém kraji v roce 2018

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR – GŘ Hasičského záchranného sboru

V průběhu roku 2018 vzniklo na území Libereckého kraje 1 198 požárů, přímá škoda vzniklá při požárech dosáhla hodnoty 159 132 tis. Kč, uchráněny byly hodnoty ve výši 535 101 tis. Kč. Zraněno bylo 86 osob a v souvislosti s požáry byly 2 osoby usmrceny.

Počet požárů v Libereckém kraji v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 495 případů, tj. o 70,4 %. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla hodnoty 159 132 tis. Kč (meziročně o 8 896,5 tis. Kč, tj. 5,3 % méně), škoda přepočtená na 1 požár činila 132 832 Kč (o 106 185 Kč méně než v roce 2017). Uchráněné hodnoty ve výši 535 101 tis. Kč převýšily přímé škody více než trojnásobně.

Graf: Požáry na 1000 obyvatel podle krajů v roce 2018

V celé České republice v roce 2018 vzniklo 20 720 požárů, tj. ve srovnání s rokem 2017 o 3 963 událostí a 23,6 % více. K meziročnímu nárůstu počtu požárů došlo v uvedeném roce ve všech krajích. Nejvíce požárů vzniklo ve Středočeském kraji (3 231 požárů, tj. 15,6% podíl na republikovém úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (738 požárů, tj. 3,6% podíl). V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v Libereckém kraji způsobeno 2,7 požárů, což  v mezikrajském srovnání představuje 2. nejvyšší pozici (2,7 ‰). Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Ústeckém kraji (2,9 požáru na 1 000 obyvatel), nejnižší ve Zlínském kraji (1,3 ‰). Hodnota za celou Českou republiku činila 2,0 požáry na 1 000 obyvatel.

Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry vznikla ve Středočeském kraji – 681 117 tis. Kč představovalo 23,7 % republikové hodnoty, která dosáhla 2 870 476 tis. Kč. Nejnižší škoda vznikla v Karlovarském kraji (66 030 tis. Kč, tj. 2,3 % z republikového úhrnu). Podíl Libereckého kraje dosáhl hodnoty 5,5 %. Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v České republice uchráněny hodnoty v celkové výši 10 865 970 tis. Kč, z toho 2 219 620 tis. ve Středočeském kraji Kč (tj. 20,4 %republikové hodnoty). Uchráněné hodnoty v Libereckém kraji představovaly 4,9 % úhrnu za Českou republiku.

Nejvíce osob bylo v souvislosti s požáry zraněno ve Středočeském kraji (224 osob, tj. 15,3 % z republikového počtu 1 466 zraněných osob), nejméně v Karlovarském kraji (33 osob, 2,3 %). V Libereckém kraji bylo stejně jako v Kraji Vysočina zraněno 86 osob, tj. 5,9 %. Z celkového počtu 100 usmrcených osob v České republice v roce 2018 byla jedna čtvrtina zaznamenána ve Středočeském kraji, naopak v Královéhradeckém a Karlovarském kraji shodně 1 osoba (1,0 %). V Libereckém kraji přišly při požárech o život 2 osoby (2,0 %), z toho 1 osoba v přímé souvislosti.

Z pohledu okresů Libereckého kraje vzniklo v roce 2018 nejvíce požárů na území okresu Liberec (448 požárů, tj. 37,4 % všech požárů v kraji). Naopak nejméně požárů bylo zaznamenáno v okrese Semily (184 událostí, tj. 15,4 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel vzniklo nejvíce požárů na území okresu Česká Lípa (3,6 ‰), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou (2,2 ‰). Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry ve výši 89 436 tis. Kč (56,2 % z celkové škody v kraji) byla zaznamenána v okrese Liberec, ve kterém byly současně vykázány nejvyšší uchráněné hodnoty (239 173 tis. Kč, tj. téměř 45 % z uchráněných hodnot v  Libereckém kraji).  Nejvíce osob se zranilo v okrese Liberec (28 osob, tj. 32,6 %), nejméně v okrese Semily (10 osob, 11,6 %). Jedno úmrtí si vyžádaly požáry v okresech Liberec a Semily.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

  • Požáry v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Požáry v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje v roce 2018
  • Grafy
  • Požáry v Libereckém kraji
  • Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2018
  • Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Libereckém kraji