Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku do konce června 2018 zvýšil o 365 osob na 441 665 obyvatel. Ve srovnání s 30. 6. 2017 pak se kraj rozrostl o 731 obyvatel. Pozitivní výsledek ve sledovaném období způsobila zcela jednoznačně zahraniční migrace, počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 865 osob. O 131 obyvatel kraj přišel v důsledku přirozené měny, o 369 obyvatel v důsledku stěhování mezi kraji.

V rámci okresů Libereckého kraje celkový přírůstek počtu obyvatel vykázaly 2 okresy. Počet obyvatel v okrese Česká Lípa se zvýšil o 97 osob (tj. 1,9 osob na 1 000 obyvatel) a na uvedeném výsledku měla zásluhu pouze zahraniční migrace (+340 osob). Přirozenou měnou přišel o 54 obyvatel, vnitřním stěhováním o 189 osob. V okrese Liberec nárůst představoval 367 osob (4,3 osob na 1 000 obyvatel). Ten vykázal aktivní saldo přirozené měny (+55 osob), aktivní saldo zahraniční migrace (+389 osob) a záporné saldo vnitřního stěhování (-77 osob). V okres Jablonec nad Nisou byl vykázán celkový úbytek ve výši 29 osob (-0,6 ‰), v okrese Semily ztráta představovala 70 osob (-1,9 ‰). Výsledky těchto okresů způsobilo záporné saldo přirozené měny a záporné saldo vnitřního stěhování.

Graf – Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Zvýšení počtu obyvatel v průběhu prvních šesti měsíců roku 2018 vykázalo dalších sedm krajů České republiky. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázal Středočeský kraj (+8 014 obyvatel, 11,9 ‰), Úbytek obyvatel byl zaznamenán v 6 krajích, mezi kterými z absolutního pohledu dominuje Moravskoslezský kraj (-1 574 osob), z relativního pak Karlovarský kraj (- 3,1 ‰). V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 15 394 osob (tj. na 1 000 obyvatel 2,9 osob) a k 30. 6. 2018 v ní žilo 10 625 449 osob. Tři kraje vykázaly jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním (Hlavní město Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj). Na druhé straně příčinou úbytku obyvatel v Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji byla jak přirozená měna, tak stěhování obyvatel.

V průběhu 1. pololetí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 2 328 dětí, z toho 49,5 % představovali chlapci. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 přišlo na svět o 17 dětí (0,7 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,6 dětí, tj. 4. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Jako první se narodilo 47,3 % živě narozených dětí, 37,8 % dětí se narodilo jako druhé, 14,8 % jako třetí a další. Mimo manželský svazek se v našem kraji narodilo 54,6 % živě narozených dětí. Tento údaj převyšuje republikovou hodnotu o 5,8 procentních bodů a v rámci mezikrajského srovnání je 3. nejvyšší. V Ústeckém kraji podíl takto narozených dětí dosáhl 63,1 %, V Karlovarském kraji 61,0 %.

Počet zemřelých v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhl 2 459 osob, mezi kterými mírně z 50,8 % převažovali muži. Počet úmrtí se meziročně zvýšil o 24 událostí (1,0 %) a na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 zemřelých (6. nejvyšší hodnota mezi kraji). Do 28 dnů od narození zemřelo 5 dětí a novorozenecká úmrtnost dosáhla 2,1 ‰. Do jednoho roku skonalo 9 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 3,9 ‰. Z pohledu věku byla mezi zemřelými nejčetněji zastoupena věková skupina osob ve věku 80–89 let (29,9 % z celkového počtu zemřelých, druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 70–79 let (27,9% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. pololetí 2018 přistěhovalo 1 680 osob z jiných krajů České republiky (tj. ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 o 4,1 % méně) a 1 219 osob z ciziny (o 55,3 % více). Celkový počet přistěhovalých do našeho kraje tedy představoval 2 899 osob, tj. 13,2 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel (4. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Do jiných krajů se vystěhovalo 2 049 osob (meziročně +7,3 %), do zahraničí 354 osob (meziročně +48,7 %). Celkový počet vystěhovalých dosáhl 2 403 osob, tj. 11,0 osob na 1 000 obyvatel (opět 4. pozice mezi kraji).

V 1. až 2. čtvrtletí 2018 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 827 sňatků, tj. stejný počet jako ve stejném období roku 2017. Pro 71,3 % ženichů a 74,4 % nevěst se jednalo o jejich první sňatek, v 60,7 % nových svazků byli oba snoubenci svobodní. Rozvedeno bylo 523 manželství, v tomto případě byl vykázán meziroční pokles o 12,2 %. Téměř 45 % návrhů podaly ženy, v 36,3 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly svazky s nezletilými dětmi.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. až 2. čtvrtletí 2018

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2018