Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2020

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v srpnu 2020 meziměsíčně nepatrně poklesla na 4,02 %, přesto se jedná o 5. nejvyšší hodnotu v rámci mezikrajského srovnání.

Graf: Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji

Ke konci srpna 2020 dosáhla nezaměstnanost v Libereckém kraji 4,02 %, tj. o 0,03 procentních bodů (p. b.) méně než na konci předchozího měsíce. Od počátku roku 2020 se nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,94 p. b., ve srovnání s 31. 8. 2019 je vyšší o 1,20 p. b. Meziměsíčně vyšší hodnoty zaznamenal tento ukazatel v případě žen, a to o 0,03 p. b. na 4,29 %. Naopak podíl nezaměstnaných mužů se oproti předchozímu měsíci snížil o 0,09 p. b. na 3,77 %.

Z hlediska okresů Libereckého kraje nezaměstnanost nepatrně vzrostla v okresech Liberec (+0,03 p. b. na 4,38 %) a Semily (+0,01 p. b. na 3,82 %), naopak v okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou nezaměstnanost poklesla (shodně -0,10 p. b.). Liberec tak obsadil mezi 77 okresy České republiky 60. pozici, Jablonec s 4,16% nezaměstnaností 56. příčku a okres Semily se umístil na 50. pozici. Nejnižší nezaměstnanost v kraji udržel okres Česká Lípa (3,45 % a 40. pozice). První místo v meziokresním žebříčku s 1,84% podílem náleželo okresu Rychnov nad Kněžnou, poslední příčka s 8,20 % nezaměstnaností okresu Karviná.

Podíl nezaměstnaných v našem kraji byl o 0,20 p. b. vyšší než republikový průměr, který oproti předchozímu měsíci poklesl o 0,01 p. b. na 3,82 %. Nezaměstnanost se snížila v dalších 10 krajích České republiky, nejvíce v Karlovarském kraji (-0,12 p. b.). Naopak nárůst podílu nezaměstnaných zaznamenalo hlavní město Praha (+0,11 p. b.), Ústecký a Jihomoravský kraj (+0,03 p. b., resp. + 0,02 p. b.). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl vykázán v Pardubickém kraji (2,66 %), naproti tomu 5,50% nezaměstnanost zaznamenal Moravskoslezský kraj. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů vykázal Pardubický kraj (2,92 %, resp. 2,41 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,92 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (5,57 %).

K 31. 8. 2020 úřady práce na území Libereckého kraje vedly v evidenci celkem 12 315 uchazečů o zaměstnání, tj. o 85 osob (0,7 %) méně než k 31. 7. 2020. Počet nezaměstnaných žen meziměsíčně vzrostl o 24 osob (0,4  %) na 6 454 osob (tj. 52,4 % z celkového počtu nezaměstnaných). Počet mužů hledajících zaměstnání naopak poklesl o 109 osob (1,8 %) na 5 861 osob. Mezi dosažitelné uchazeče bylo zařazeno 11 293 osob (meziměsíčně méně o 85 osob, tj. o 0,7 %), které představovaly 91,7 % všech uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,4 %, podíl absolventů a mladistvých se meziměsíčně zvýšil z 3,7 % na 4,0 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 470 nezaměstnaných (36,3 % evidovaných osob), její průměrná výše činila 8 465 Kč a o 290 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 755 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,8 let.

Nabídka volných pracovních míst v evidencích úřadů práce v Libereckém kraji představovala ke konci srpna letošního roku 10 428 pozic, tj. ve srovnání s 31. 7. 2020 o 744 pozic (7,7 %) více. V průběhu sledovaného měsíce bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 388 míst, 1 683 míst bylo zrušeno, 83 obsazeno a 122 pozic uvolněno. Pro osoby se zdravotním postižením bylo k dispozici 561 pozic (tj. 5,4 % z jejich celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 1 909 míst (18,3 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 1,18 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,35 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,07 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší, za celou Českou republiku na jedno volné místo připadlo 0,82 uchazečů.

V rámci Libereckého kraje zaznamenaly nejpříznivější situaci okresy Liberec a Semily, ve kterých na jedno místo připadlo 0,96 uchazečů (37., resp. 38. příčka republikového meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,97 uchazečů (59. místo). Prvenství mezi okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ (0,12 uchazečů), poslední místo obsadil okres Karviná (8,49 uchazečů).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2020
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 8. 2020
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 8. 2020
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 8. 2020
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 8. 2020
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2020
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 8. 2020
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2020
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 8. 2020
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 8. 2020