Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 3. 2020

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji ke konci března 2020 nepatrně vzrostl na 3,10 %,  a byl tak o 0,09 p. b. vyšší než republikový průměr (3,01 %).

Ke konci března 2020 dosáhla nezaměstnanost v Libereckém kraji 3,10 %, tj. o 0,03 procentních bodů (p. b.) více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání s koncem března 2019 je nezaměstnanost nižší o 0,02 p. b. Meziměsíčně nižší hodnotu zaznamenala nezaměstnanost mužů, a to o 0,05 p. b. na 3,04 %. Naopak nezaměstnanost žen oproti únoru 2020 vzrostla o 0,11 p. b. na 3,16 %.

Také ve třech okresech Libereckého kraje nezaměstnanost mírně vzrostla. Nárůst o 0,11 p. b. na 3,10 % vykázal v okres Jablonec nad Nisou (tj. 49. pozice v rámci 77 okresů České republiky). V okrese Semily, který vykázal nejvyšší nezaměstnanost v rámci našeho kraje (3,51 %, tj. 60. pozice v republikovém srovnání okresů), činil nárůst 0,03 p. b.  Okres Liberec vykázal na konci března letošního roku 3,25% podíl nezaměstnaných (+0,01 p. b., 53. pozice). Nepatrný pokles nezaměstnanosti o 0,01 p. b. na 2,54 % byl zaznamenán v okrese Česká Lípa. V rámci kraje to byla nejnižší hodnota, v rámci republikového meziokresního žebříčku 25. nejnižší hodnota. Ten vede s 1,25% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho s 7,03% podílem nezaměstnaných okres Karviná.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 3. 2020

Podíl nezaměstnaných v našem kraji byl o 0,09 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,02 p. b. na 3,01 %. Pozitivně se vyvíjela nezaměstnanost v osmi krajích České republiky. Nejvyšší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Jihočeský kraj (-0,19 p. b.), nejnižší Středočeský kraj (-0,01 p. b.). V šesti regionech se nezaměstnanost zvýšila, nejvíce v Karlovarském kraji (+0,13 p. b.), nejnižší nárůst vykázal Plzeňský kraj (+0,02 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístilo Hlavní město Praha (1,98  %), následoval Pardubický kraj (2,25 %). Poslední příčka s 4,60% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů vykázalo Hlavní město Praha (2,06 %, resp. 1,91 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,74 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,84 %).

Úřady práce Libereckého kraje ke konci března 2020 evidovaly celkem 9 791 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 38 uchazečů (0,4 %) více než ke konci předchozího měsíce. Počet žen vzrostl o 107 osob (2,2 %) na 4 987 uchazeček, počet mužů poklesl o 69 osob (1,4 %) na 4 804 osob. Ve struktuře nezaměstnaných nadále z 50,9 % převažovaly ženy. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 713 osob, tedy 89,0 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 15,4 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,7 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 998 uchazečům (40,8 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 762 Kč, který byl o 419 Kč nižší než průměrná podpora v České republice (8 181 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,6 let a mezi kraji byl společně s Královéhradeckým krajem 4. nejnižší.

Ke konci března 2020 evidovaly úřady práce v našem kraji 10 657 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce února 2020 počet pracovních příležitostí poklesl o 684 pozic (6,0 %). Nově bylo nahlášeno 1 334 míst, 59 míst bylo obsazeno, 2 059 zrušeno a 100 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 2 261 míst (21,2 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 657 pozic (6,2 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 31. 3. 2020 připadlo v Libereckém kraji 0,92 uchazečů o zaměstnání a jednalo se o 7. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,24 uchazečů v Hlavním městě Praha do 2,54 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Liberec (0,79 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,55 uchazečů). Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,07 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (6,93 uchazeče).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 3. 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 3. 2020
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 3. 2020
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 3. 2020
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 3. 2020
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 3. 2020