Kapacity hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2017

 

Hosté, kteří v roce 2017 navštívili Liberecký kraj, mohli k přenocování využít služeb 861 hromadných ubytovacích zařízení. V porovnání s rokem 2016 tak v regionu ubylo celkově 43 zařízení. V mezikrajském srovnání se Liberecký kraj s uvedeným počtem a 9,6% podílem na celorepublikovém úhrnu 9 007 zařízení umístil na 3. místě pomyslného žebříčku. Prvenství získal Jihočeský kraj s 1 136 zařízeními (12,6 %), druhé místo s 1 040 zařízeními (11,5 %) obsadil Královéhradecký kraj. Poslední místo žebříčku patří Pardubickému kraji s 349 zařízeními a 3,9% podílem. Pokud při srovnání počtu hromadných ubytovacích zařízení mezi kraji zohledníme jejich rozlohu a lidnatost, pořadí krajů se změní. Nejvíce hromadných ubytovacích zařízení v přepočtu na 10 000 obyvatel se nachází v Libereckém kraji (19,5 zařízení), naopak nejnižší hodnota byla zjištěna v Moravskoslezském kraji (4,8 zařízení). V případě počtu hromadných ubytovacích zařízení soustředěných na 100 km2 dominuje Hlavní město Praha (158,6 zařízení), druhou pozici s 27,2 zařízeními obsadil Liberecký kraj. Nejnižší koncentraci ubytovacích zařízení v rámci svého území evidoval Středočeský kraj, ve kterém se na 100 km2 nachází v průměru 6,1 subjektů ubytovacích služeb.

Graf - Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2017

Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení v našem kraji převažují penziony (387 zařízení, tj. 44,9 % všech zařízení). Návštěvníkům kraje bylo také k dispozici 153 hotelů, přičemž převahu měly tříhvězdičkové hotely (63,4 % ze všech hotelů). Stále však ve struktuře hotelů chybí pětihvězdičkové zařízení. Dále se bylo možné ubytovat v 59 turistických ubytovnách, 45 chatových osadách a 25 kempech. Nabídku doplňovalo 192 ostatních ubytovacích zařízení, mezi které patří např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků (odborových svazů), školicí střediska podniků (odborových svazů) a jiná ubytovací zařízení vyčleňující lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny apod.). Meziroční nárůst počtu zaznamenaly pouze čtyřhvězdičkové hotely (+1 zařízení). Naopak o 4 zařízení poklesl počet tříhvězdičkových hotelů a o stejnou hodnotu se snížil také počet ostatních hotelů (na 97, resp. 36 zařízení). Počet penzionů meziročně poklesl o 11 zařízení a po dvou zařízeních ubylo také v kategorii turistické ubytovny a chatové osady. V průběhu roku 2017 o 21 zařízení poklesl i počet ostatních hromadných ubytovacích zařízení. Meziročně stejný zůstal počet kempů.

Hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji ke konci roku 2017 nabízela 13 969 pokojů (6,8 % republikové kapacity, mezi kraji 6. nejvyšší údaj) s 41 782 lůžky (7,9 % kapacity, 5. nejvyšší hodnota). Meziročně se kapacita v našem kraji snížila o 530 pokojů a 1 778 lůžek.

Kartogram - Hotely v obcích v roce 2017

Nejvíce lůžek (12 061, tj. 28,9 % celkové lůžkové kapacity) nabízely v kraji hotely s tím, že 62,0 % (7 481 lůžek) z nich se nacházelo v tříhvězdičkových zařízeních. Konkurencí pro ně však byly penziony, které potenciálním hostům mohly nabídnout 11 478 lůžek (27,5 %). V nabídce chatových osad bylo 4 376 lůžek (10,5 %), turistické ubytovny disponovaly 2 452 lůžky (5,9 %) a kempy 1 959 lůžky (4,7 %). Lůžková kapacita tzv. ostatních ubytovacích zařízení představovala 9 456 lůžek.

Vzhledem k charakteru krajiny (oblast Krkonoš) se nejvíce zařízení v roce 2017 nacházelo na území okresu Semily (332 zařízení se 4 767 pokoji a 14 130 lůžky). Nejméně ubytovacích kapacit nabízel okres Liberec (124 zařízení, 3 244 pokojů, 8 825 lůžek). Z hlediska struktury byly ve všech okresech nejčetněji zastoupeny penziony s tím, že jejich nejvyšší podíl vykázal okres Jablonec nad Nisou (53,1 % místních zařízení) a nejnižší okres Česká Lípa (36,4 %). V případě okresu Česká Lípa se na druhém místě umístily chatové osady (34 zařízení, tj. 23,8 %), v okrese Liberec to byly hotely (24 zařízení, tj. 20,2 %) a v okrese Jablonec nad Nisou a Semily ostatní hromadná ubytovací zařízení (63 zařízení, tj. 24 %, resp. 91 zařízení, tj. 27,4 %).

Kontakt:

Mgr. Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: vera.maskarincova@czso.cz
tel.: 485 238 813

 • Tabulky
 • Postavení Libereckého kraje z pohledu počtu hromadných ubytovacích zařízení v roce 2017
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2017
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2017
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a okresů Libereckého kraje v roce 2017
 • Hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji podle kategorie v letech 2012–2017
 • Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v letech 2012–2017
 • Grafy
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2017
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2017
 • Hromadná ubytovacích zařízení v okresech Libereckého kraje v roce 2017
 • Počet hromadných ubytovacích zařízení na 1 000 obyvatel a počet lůžek na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2017
 • Kartogramy
 • Hromadná ubytovací zařízení v obcích v roce 2017
 • Hotely v obcích v roce 2017
 • Penziony v obcích v roce 2017