Euroregion Nisa

 

Kartogram Euroregionu Neisse-Nisa-NysaEuroregion Neisse-Nisa-Nysa je organizace působící na území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polska, tj. v prostoru Trojzemí. Je prvním příhraničním euroregionem ve střední a východní Evropě a byl založen 21. prosince 1991. Do roku 2004 se společné sídlo nacházelo v Žitavě, dnes je centrem euroregionu město Liberec.

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa vznikl především z obecních územních správních celků příhraniční oblasti (okresy Horní Lužice a Dolního Slezska, města a obce Libereckého a Ústeckého kraje a obce, města a okresy Dolního Slezska), nepřímo pak z národních spolků (Regionální sdružení EUROREGION NISA, Kommunalgemeinschaft EUROREGION NEISSE e. V., Stowarzyszenie Gmin Polskich EUROREGIONU NYSA).

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa byl založen za účelem podpory rozvoje příhraničních oblastí formou vzájemné, hranice států přesahující spolupráce. V pohraničních územích podporuje rozvoj spolupráce v otázkách územního plánování, zachování a zlepšování životního prostředí, zvelebování hospodářství a růst životní úrovně, výstavbu a přizpůsobování infrastruktur přesahujících státní hranice, spolupráci při likvidaci požárů a přírodních katastrof, spolupráci v oblasti rozvoje příhraniční turistiky a zřizování nových přechodů pro osobní a veřejnou dopravu, kulturní výměnu a péči a společné kulturní dědictví, spolupráci v humanitární a sociální oblasti a zpracování občanských stížností přesahujících hranice. Dále pak podporuje v rámci svých možností zájmy obcí, okresů i aktivity jednotlivců, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Cílem euroregionu je na regionální úrovni napomáhat všem činnostem, které povedou k zapojení všech zúčastněných zemí do Evropského společenství.

Další informace na stránkách Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa