Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2017

 

V průběhu roku 2017 došlo na silnicích Libereckého kraje k 4 443 dopravním nehodám, z toho u 1 010 nehod byly zaznamenány následky na životě a zdraví (22,7 % z celkového počtu). Podíl našeho kraje na 103 821 nehodách způsobených v České republice dosáhl 4,3 %. Absolutně nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno na území Hlavního města Prahy (23 032 nehod, tj. 22,2 % republikového úhrnu), následoval Středočeský kraj (14 707 nehod, 14,2 %). Více než 10% podíl byl s 10 638 nehodami vykázán také v Ústeckém kraji. Nejméně dopravních nehod se stalo na silnicích Karlovarského (2 967 nehod, 2,9 %) a Plzeňského kraje (3 590 nehod, 3,5 %).

Ve všech krajích došlo k meziročnímu nárůstu počtu dopravních nehod. V absolutním vyjádření největší přírůstek vykázal Středočeský kraj (+874 nehod), v relativním vyjádření pak v Karlovarský kraj (+10,9 %). O pouhých 78 nehod (tj. 1,9 %) se zvýšila nehodovost v Jihočeském kraji. Absolutní nárůst v případě Libereckého kraje představoval 349 nehod (6. nejvyšší hodnota mezi kraji), relativní pak 8,5 % (2. nejvyšší hodnota).

Graf – Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2017

V souvislosti s dopravními nehodami bylo v roce 2017 na území Libereckého kraje usmrceno 24 osob, tj. o 5 více než v roce 2016. Nejvíce usmrcených osob z pohledu krajů je evidováno ve Středočeském kraji (63 osob, tj. 12,5 % z republikového úhrnu 502 usmrcených). Dalších 59 osob (11,8 %) zemřelo na silnicích v Jihomoravském kraji. Nejzávažnější dopravní nehody byly způsobeny v Plzeňském kraji – na 1 000 dopravních nehod zde připadlo 14,8 zemřelých. Nejlepší situace z tohoto pohledu byla vykázána v Hlavním městě Praze (0,7 zemřelých), Liberecký kraj se s 5,4 zemřelými umístil na 7. nejhorší pozici. Bilance nehodovosti v Libereckém kraji dále eviduje 1 233 lehce zraněných osob (meziročně více o 6,5 %) a 92 těžce zraněných osob (ve srovnání s rokem 2016 méně o 8,9 %).

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v Libereckém kraji dosáhla v roce 2017 částky 201,6 mil. Kč a meziročně se tak navýšila o 6,6 %. Na jednu dopravní nehodu v průměru tak připadla škoda ve výši 45 371 Kč, což byla mezi kraji České republiky nejnižší hodnota. Nejvyšší průměrná škoda na 1 nehodu byla zaznamenána v Jihočeském kraji (téměř 76 tis. Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Dopravní nehody v České republice a v Libereckém kraji
 • Dopravní nehody podle krajů v roce 2017
 • Grafy
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu nehod a jejich následků v Libereckém kraji
 • Podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu dopravních nehod v České republice a Libereckém kraji
 • Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2017
 • Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu zraněných osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Průměrná věcná škoda připadající na 1 dopravní nehodu podle krajů v roce 2017
 • Meziroční změna nehodovosti podle krajů (rok 2017/rok 2016)