Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2020

 

V prvních šesti měsících roku 2020 bylo v Libereckém kraji nahlášeno více než 44 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 13,4 % více než za stejné období roku 2019. Nemoc byla důvodem neschopnosti v 92,3 % případů.

Graf: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v kraji a jeho okresech

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Libereckém kraji v 1. pololetí 2020 činil 151 774 osob a meziročně poklesl o 2 866 osob (1,9 %). Ženy z tohoto počtu představovaly 49,2 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s první polovinou roku 2019 zvýšil o 5 198 případů (+13,4 %) na 44 080 událostí. Tento nárůst ovlivnila mimo jiné také opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. Na ženy připadalo 51,0 % nově hlášených případů. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 92,3 % (40 667 případů), a častěji se týkala žen (52,3 % z neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 1,6 % nově hlášených případů a z celkového počtu 724 případů připadlo 30,9 % na ženy. Podíl ostatních úrazů na celkovém počtu nově nahlášených případů dosáhl 6,1 %, ženy se podílely z 37,6 %. 

V Libereckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo v prvním pololetí letošního roku 29,04 nově hlášených případů (ve srovnání se se stejným obdobím roku 2019 o 3,90 případů více). V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší byla vykázána v hlavním městě Praze (18,23 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob).

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 21,2 % na 1 817 320 prostonaných dnů. V celkovém počtu bylo zahrnuto 1 612 474 prostonaných dnů pro nemoc (88,7 %), 41 542 pro pracovní úraz (2,3 %) a 16  304 dnů pracovní neschopnosti bylo pro ostatní úrazy (9,0 %). Ženy byly v pracovní neschopnosti 999 562 dnů, muži 817 758 dnů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla 41,23 dnů (v případě žen 44,45 dnů, v případě mužů 37,87 dnů). Uvedená celková doba byla mezi kraji druhá nejnižší po hlavním městě Praze (40,53 dnů) a pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (44,30 dnů). Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (51,77 dnů).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Libereckém kraji 6,579 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostlo o 1,223 procentních bodů (p. b.). Nemocnost žen činila 7,348 %, mužů 5,833 %. Meziroční zvýšení zaznamenáno také ve všech ostatních krajích. Nejvýraznější nárůst byl zjištěn ve Zlínském kraji, a to o 1,259 p. b. na 7,077 % (tj. druhá nejvyšší hodnota ukazatele v rámci mezikrajského srovnání). Naopak nejméně se nemocnost zvýšila v hlavním městě Praze, a to o 0,436 p.  b. na 4,060 % (tj. nejnižší hodnota mezi regiony). Nejvyšší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo zjištěno v Moravskoslezském kraji (7,216 %), nemocnost vykázaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší. Také v případě obou pohlaví zaznamenal ukazatel nejnižší hodnoty v hlavním městě Praze (ženy 4,650 %, muži 3,441 %), naopak nejvyšší v Moravskoslezském kraji (7,592 % ženy, 6,869 % muži). Liberecký kraj v případě žen vykázal 3. a v případě mužů 4. nejvyšší hodnotu.

V 1. pololetí 2020 v Libereckém kraji v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v průměru denně chybělo na svých pracovištích 9 985 pojištěnců (z toho 55,0 % žen). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o přírůstek ve výši 1 703 osob (20,6 %). Na pracovištích chybělo v průměru 8 860 pojištěnců pro nemoc, 228 pojištěnců pro pracovní úraz a 897 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Celkem 691 pracovních úrazů si v průběhu 1. pololetí roku 2020 v Libereckém kraji vyžádalo dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny, tj. o 111 úrazů méně než v prvním pololetí roku 2019.

V první polovině roku 2020 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 517 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby nově nahlásily 271 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo 7,70 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 105,98 dnů, tj. 2,6x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Důvodem tohoto rozdílu je skutečnost, že OSVČ využívají „neschopenky“ jen při vážných potížích. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,486 % a pohybovalo se o 0,206 p. b. pod republikovým průměrem (4,692 %).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Více v publikaci: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - za 1. pololetí 2020

 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2020
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v 1. pololetí 2020
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2020
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů 1. pololetí 2020
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce v 1. pololetí 2020 celkem
 • Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny