Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

V prvních šesti měsících roku 2019 bylo v Libereckém kraji nahlášeno téměř 39 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 7,0 % méně než za stejné období roku 2018. Nejčastějším důvodem neschopnosti byla nemoc.

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 dosáhl 154 640 osob a meziročně poklesl o 158 osob (0,1 %). Ženy z tohoto počtu představovaly 48,8 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti ve srovnání s první polovinou roku 2018 v  kraji poklesl o 2 907 případů (7,0 %) na 38 882 událostí – na ženy připadalo 52,3 % nově hlášených případů, na muže 47,7 %. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 90,3 % (35 092 případů), a častěji se týkala žen (54,0 % z neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,1 % nově hlášených případů, z celkového počtu 813 případů 33,0 % na ženy. V 7,7 % případů byly příčinou ostatní úrazy, ženy se podílely 37,4 %.  

V Libereckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo za první pololetí letošního roku 25,14 nově hlášených případů (ve srovnání se se stejným obdobím roku 2018 o 1,85 případů méně). V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší byla vykázána v Hlavním městě Praze (16,62 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob).

Graf: Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 1,6 % na 1 499 172 prostonaných dnů, když v celkovém počtu bylo zahrnuto 1 303 904 prostonaných dnů pro nemoc (87,0 %), 41 542 pro pracovní úraz (2,8 %) a 153 726 dnů pracovní neschopnosti bylo pro ostatní úrazy (10,3 %). Ženy byly v pracovní neschopnosti 839 615 dnů, muži 659 557 dnů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla 38,56 dnů (v případě žen 41,33 dnů, v případě mužů 35,53 dnů). Uvedená celková doba byla mezi kraji nejnižší a pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (42,65 dnů). Nejdelší doba byla zjištěna ve Zlínském kraji (49,34 dnů).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Libereckém kraji 5,356 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostlo o 0,088 procentních bodů (p. b.). Nemocnost žen činila 6,149 %, mužů 4,601 %. Meziroční zvýšení bylo za 1. pololetí letošního roku vykázáno také ve všech ostatních krajích. Nejvýraznější nárůst byl zjištěn v Moravskoslezském kraji, a to o 0,298 procentních bodů na 5,965 % (tj. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání). Naopak nejméně se nemocnost zvýšila v Hlavním městě Praze, a to o 0,019 p. b. na 3,624 % (nejnižší hodnota mezi regiony). Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší. Také v případě obou pohlaví zaznamenal ukazatel nejnižší hodnoty v Hlavním městě Praze (ženy 4,160 %, muži 3,059 %), naopak nejvyšší v Moravskoslezském kraji (6,423 % ženy, 5,550 muži). Liberecký kraj v případě žen vykázal 5. nejvyšší hodnotu, v případě mužů 6. nejnižší hodnotu.

Graf: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech 1. až 2. čtvrtletí 2019

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 v Libereckém kraji v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v průměru denně chybělo na svých pracovištích 8 283 pojištěnců (z toho 56,0 % žen), tj. ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 o 128 osob více. Na pracovištích chybělo 7 204 pojištěnců pro nemoc, 230 pojištěnců pro pracovní úraz a 849 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny si v průběhu 1. pololetí roku 2019 v Libereckém kraji vyžádalo celkem 802 pracovních úrazů, tj. o 54 méně než za první pololetí roku 2018.

Více v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí 2019

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (text aktuality ve formátu PDF)
  • Tabulka
  • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Grafy
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019