Cizinci v Libereckém kraji v roce 2019

 

(předběžné údaje)

Podle předběžných výsledků žilo v Libereckém kraji ke konci loňského roku 22 650 cizinců, jejich podíl na celkovém počtu obyvatel kraje dosáhl 5,1 %.

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie ke konci roku 2019 pobývalo na území Libereckého kraje 22 650 "cizinců", tj. cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem nebo vízy, občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků s přechodným pobytem. Podíl žen dosáhl 45,0 %. Necelá polovina cizinců byla evidována v okrese Liberec (47,8 %), naproti tomu v okrese Semily žilo pouze 9,4 % z celkového počtu cizinců v kraji.

Graf - Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje

Podle státního občanství 43,1 % cizinců představovali cizinci ze zemí Evropské unie, zbývajících 56,9 % připadlo na cizince z ostatních zemí. Více než 27 % cizinců žijících v našem kraji byli Ukrajinci, Slováci byli zastoupeni z 22,1 %. Třetí nejpočetnější skupinou s 9,2% podílem byly osoby s vietnamským občanstvím, následovaly osoby s mongolským (7,9 %) a s polským občanstvím (6,7 %). V okrese Česká Lípa bylo soustředěno 97,0 % všech Mongolů. Všechny ostatní státní příslušnosti pak měly převahu v okrese Liberec. Mezi nejčastěji zastoupenými státními občanství meziročně ubyli pouze Rusové (-1,8 %), nezměnil se počet Němců a cizinců z ostatních zemí meziročně přibylo. Absolutně nejvyšší přírůstek dosáhli Ukrajinci (+549 osob, tj. +9,8 %), nejvyšší relativní přírůstek vykázali Rumuni (+16,8 %, +96 osob).

V České republice žilo na konci roku 2019 více než 595 881 cizinců, tvořili 5,6 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců žilo v Hlavním městě Praze – 211 519 osob představovalo 35,5 % celorepublikového úhrnu a 16,0 % obyvatelstva tohoto kraje (nejvyšší zastoupení mezi kraji). Nejméně cizinců vykázal Zlínský kraj – 11 315 osob prezentovalo 1,9 % republikového údaje a 1,9 % obyvatel kraje (nejnižší podíl v rámci mezikrajského srovnání). Počet cizinců v Libereckém kraji byl mezi kraji 7. nejnižší, podíl na úhrnu za Českou republiku dosáhl 3,8 %. Podíl na celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje dosáhl 5,1 % a mezi kraji byl 5. nejvyšší. Z dlouhodobého pohledu Z dlouhodobého pohledu podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje neustále mírně vzrostl o 3,1 procentní body.

Graf - Cizinci podle státního občanství a okresů k 31. 12. 2019

Počet cizinců v České republice se meziročně zvýšil o 31 536 osob (5,6 %) a nárůst byl také zaznamenán ve všech krajích. V absolutním vyjádření přibylo nejvíce cizinců v Hlavním městě Praze (+5 924 osob), nejméně v Karlovarském kraji (+647 osob), nejvyšší relativní přírůstek zaznamenal Plzeňský kraj (+12,7 %), nejnižší pak Hlavní město Praha (+2,9 %). V Libereckém kraji se počet cizinců meziročně zvýšil o 1 286 osob (+6,0 %).

Podle údajů MPSV a MPO bylo v Libereckém kraji v roce 2019 celkově zaměstnáno 21 708 cizinců – 19 059 cizinců bylo evidováno na úřadech práce a 2 649 cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Počet cizinců, kteří byli evidováni na úřadech práce, meziročně vzrostl o 1 564 osob (8,9 %), počet cizinců s živnostenským oprávněním se zvýšil o 26 osob (1,0 %).

Více než 55 % cizinců evidovaných na úřadech práce v roce 2019 představovali občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska v postavení zaměstnanců. Téměř jedna pětina cizinců nepotřebovala povolení k zaměstnání. Modrou kartu (dlouhodobý pobyt za účelem výkonu práce, která vyžaduje vysokou kvalifikaci, mělo v roce 2019 k dispozici pouze 13 cizinců evidovaných na úřadech práce.

Kontakt:

Mgr. Věra Maškarincová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Cizinci v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Cizinci v Libereckém kraji podle státního občanství
 • Cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019
 • Zaměstnaní cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2019
 • Grafy
 • Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje
 • Cizinci podle státního občanství a okresů k 31. 12. 2019
 • Cizinci v Libereckém kraji podle vybraného státního občanství
 • Cizinci pracující v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
 • Cizinci podle vybraného státního občanství v Libereckém kraji
 • Cizinci v okresech Libereckého kraje podle pohlaví v roce 2019