Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

Velmi příznivé počasí v průběhu 3. čtvrtletí 2018 se odrazilo ve výsledcích cestovního ruchu. Do hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v tomto období zavítalo celkem 397 994 hostů, tj. o 9,2 % více než ve srovnatelném období roku 2017. Meziročně se zvýšil jak počet domácích hostů (o  9,5 % na 336 185 osob), tak počet zahraničních hostů (o 7,8 % na 61 809 hostů). Celkově lepší výsledky s menší či větší intenzitou vykázaly také všechny zbývající kraje České republiky. Přírůstky se pohybovaly v intervalu od 0,4 % v Hlavním městě Praze do 13,5 % v Karlovarském kraji. Také ze strany domácích hostů byl ve všech regionech zaznamenán zvýšený zájem o ubytovací zařízení, ten nejvyšší vykázal Karlovarský kraj (+18,6 %). Jediným krajem, který zaznamenal meziroční úbytek zahraničních hostů, bylo Hlavní město Praha (o 1,0 %). Na druhé straně o více než jednu pětinu více hostů ze zahraničí přivítal Plzeňský kraj.

Graf - hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících

Nejvíce turistů během července až září letošního roku zamířilo do Hlavního města Prahy (2 260 732 hostů, tj. 30,7 % republikového úhrnu necelých 7,4 mil. hostů). v pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem je Jihočeský kraj (794 442 hostů, 10,8% podíl), třetím Jihomoravský kraj (787 718 turistů, tj. 10,7 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi kraji 6. nejvyšší, podíl na republikovém úhrnu překročil 5% hranici. Nejnižší návštěvnost byla zaznamenána v Pardubickém kraji (186 259 hostů, tj. 2,5 %).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo do ubytovacích zařízení Libereckého kraje z Německa. Jejich počet meziročně vzrostl o 5,7 % na 26 167 osob, tj. 42,3 % z celkového počtu zahraničních hostů. Druhou nejpočetnější skupinou byli hosté z Polska (9 034 hostů) s meziročním navýšením o 13,0 %. Na třetím místě se umístili hosté ze Slovenska (5 400 hostů, meziroční nárůst o 24,7 %), na čtvrtém hosté z Nizozemska (4 347 hostů, meziroční nárůst o 6,1 %). Tisícovou hranici ještě překročili hosté z Izraele, Dánska a Spojeného království.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2018 překročil miliónovou hranici a dosáhl celkem 1 256 251 nocí, což bylo o 5,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí hosté strávili v ubytovacích zařízeních o 5,3 % více nocí (tedy 1 071 552, tj. 85,3 % z krajského úhrnu), počet přenocování zahraničních hostů se výšil o 4,2 % na 184 699 nocí (14,7 %). Průměrný počet přenocování v úhrnu a u domácích hostů činil shodně 3,2 nocí, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 4,2 dny. Zahraniční návštěvníci v kraji strávili v průměru 3,0 noci (tedy 4,0 dny).

Z pohledu krajů České republiky celkový počet přenocování meziročně vzrostl v dalších 12 krajích, nejvýrazněji v Plzeňském kraji (+11,4 %). Pokles i v tomto případě vykázalo pouze Hlavní město Praha (o 1,1 %). Počet přenocování domácích hostů se zvýšil ve všech zbývajících krajích, nejvyšší nárůst vykázal Ústecký kraj (o 11,3 %). Zvýšený počet přenocování zahraničních hostů vykázalo dalších 11 krajů, nejrychleji tento ukazatel vzrostl ve Středočeském kraji (o 19,7 %). Počet nerezidentů poklesl v Karlovarském kraji (o 2,3 %) a v Hlavním městě Praze (o 2,2 %).

Nejvyšší čisté využití lůžek v hlavní turistické sezóně vykázalo Hlavní město Praha (76,4 %), nejnižší Olomoucký kraj (47,6 %). v Libereckém kraji byla lůžka využita z 60,9 % a kraji patří až 6. nejlepší pozice v mezikrajském žebříčku. Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu od 39,0 % v Kraji Vysočina do 77,8 % v Hlavním městě Praze. Hodnota ukazatele v našem kraji dosáhla 44,2 %, tj. 4. nejhorší pozice.

Pozitivní vývoj doprovází výsledky v oblasti cestovního ruchu Libereckého kraje také v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2018. Meziroční nárůst vykázala všechny tři kategorie ukazatelů. Celkový počet hostů vzrostl o 8,2 % na 852 172 hostů, počet zahraničních hostů se zvýšil o 7,5 % na 169 284 hostů a domácí klientela se rozšířila o 8,3 % na 682 888 hostů.

Celkový počet přenocování v daném období se meziročně zvýšil o 5,3 % na 2 619 038 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů se navýšil o 5,6 % na 2 090 668 nocí a zahraničních o 4,1 % na 528 370 nocí. Všechny skupiny hostů pobývaly v Libereckém kraji stejně dlouhou dobu – 3,1 nocí a 4,1 dne.

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 3. a v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2018
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018