Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

V průběhu roku 2017 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 859 bytů, což ve srovnání s rokem 2016 znamená navýšení o 122 bytů (16,6 %). Pouze ve 4. čtvrtletí 2017 pak bylo zahájeno 245 bytů, tj. 28,5 % ročního objemu a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 více o 24 bytů (10,9 %). V celé České republice bylo v uplynulém roce zahájeno celkem 31 521 bytů (meziročně více o 4 297 bytů a 15,8 %). Nejvíce bytových jednotek se začalo realizovat ve Středočeském kraji (6 514 zahájených bytů, 20,7 % z republikového úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (619 bytů, 2,0% podíl). Podíl Libereckého kraje ve výši 2,7 % byl mezi kraji druhý nejnižší.

Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu vykázalo dalších 11 krajů České republiky. Nejdynamičtěji vzrostl počet zahájených bytů v Olomouckém kraji (o 74,1 %), výrazně vyšší relativní přírůstek vykázalo také Hlavní město Praha (+35,4 %) a Karlovarský kraj (+27,9 %). Pouze ve 2 krajích investiční aktivita poklesla – v případě Jihočeského kraje o 13,9 %, v případě Ústeckého kraje o 7,9 %.

Téměř 82 % zahájených bytů v Libereckém kraji v roce 2017 bude nově vystavěno, 18,4 % vznikne změnou dokončených staveb. Ve struktuře zcela jednoznačně převažovala výstavba bytů v rodinných domech (671 bytů, tj. 78,1 % z celkového počtu zahájených bytů). V bytových domech by mělo vzniknout 15 bytů (1,7 %), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným nebo bytovým domům 101 bytů (11,8 %). O 11 bytů (1,3 %) by se měla navýšit kapacita domovů-penzionů nebo domovů pro seniory, v nebytových budovách bylo zahájeno 51 bytů (5,9 %) a ve stavebně upravených nebytových prostorách 10 bytů (1,2 %).  

Graf - Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána také ve všech ostatních krajích České republiky a její podíl se pohyboval v rozmezí od 73,3 % v Ústeckém kraji do 90,9 % ve Středočeském kraji. Také výstavba bytů v rodinných domech měla s výjimkou Hlavního města Prahy rozhodující postavení ve struktuře zahájených bytů ostatních krajů, její zastoupení se tentokráte pohybovalo v rozmezí 42,3 % v Olomouckém kraji do 78,1 % v Libereckém kraji. V Hlavním městě Praze ze dvou třetin převažovala výstavba bytů v bytových domech, podíl bytů v rodinných domech zde dosáhl pouze 16,3 %. Poměrně vysoké zastoupení výstavby bytových domů vykázal také Plzeňský (34,1 %) a Olomoucký kraj (32,4 %).

V roce 2017 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 670 bytů, meziroční úbytek představuje absolutně 116 bytů, relativně 14,8 %. Ve 4. čtvrtletí loňského roku bylo zkolaudováno 231 bytů, tj. 34,5 % ročního objemu a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 více o 12 bytů (5,5 %). Meziroční pokles postihl také další tři kraje – o jednu čtvrtinu poklesl počet dokončených bytů v Karlovarském kraji, o 7,2 % v Pardubickém kraji a o 4,0 % v Hlavním městě Praze. Meziročně více dokončených bytů s větší či menší intenzitou bylo vykázáno v 10 krajích. Nejvyšší nárůst vykázal Ústecký kraj (o 29,6 %), nejnižší Zlínský kraj (0,1 %).

Struktura dokončované výstavby v Libereckém kraji kopíruje zahajovanou výstavbu, proto i zde převažovaly byty realizované v rodinných domech (433 bytů, tj. 64,6 % z celkového počtu). Nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům vzniklo 93 nových jednotek (13,9 %), 92 jednotek (13,7 %) bylo vybudováno v bytových domech. Ve stavebně upravených nebytových prostorách vzniklo 40 bytů (6,0 %) a v nebytových budovách pak 12 bytů (1,8 %).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Grafy
  • Bytová výstavba v Libereckém kraji
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017