Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji na konci září 2017 vykázal pokles pod 4% hranici, oproti 31. 8. 2017 se snížil o 0,13 procentních bodů na 3,94 % a jedná se o nejnižší hodnotu od začátku roku 2015. I přes tyto výsledky se pohybuje o 0,14 procentních bodů nad republikovým průměrem (3,80 %). Z hlediska pohlaví se v kraji meziměsíčně výrazněji snížila nezaměstnanost žen, a to o 0,26 p. b. na 4,43 %. Nezaměstnanost mužů také poklesla, avšak pouze zanedbatelně o 0,01 p. b. na 3,46 %.

Lepší výsledky oproti konci předcházejícího měsíce vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. V okrese Česká Lípa podíl nezaměstnaných poklesl o 0,10 p. b. na 2,75 %, což je nejnižší hodnota mezi  okresy kraje a 23. nejnižší hodnota rámci srovnání  77 okresů České republiky.  V okrese Jablonec nad Nisou nezaměstnanost poklesla  0,11 p. b. na 3,92 % (48. pozice), v okrese Semily o 0,18 % na 4,02 % (51. pozice). V okrese Liberec, který vykazuje nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy Libereckého kraje, došlo k poklesu o 0,15 p. b. na 4,63 %. Patří mu tak 62. pozice v celostátním meziokresním srovnání.

Podíl nezaměstnaných se snížil v celé České republice (o 0,18 p. b. na 3,80 %) a s různou intenzitou poklesl také ve všech zbývajících krajích. Nejvýraznější pokles (stejně jako v srpnu 2017) vykázal Ústecký kraj (0,24 p. b.) a s hodnotou 5,85 % mu patří předposlední místo mezikrajského žebříčku. První místo s 2,46% podílem nezaměstnaných náleží Plzeňskému kraji, poslední s 5,91 % Moravskoslezskému kraji. V Libereckém kraji byla vykázána 5. nejvyšší hodnota.

K 30. 9. 2017 úřady práce na území Libereckého kraje vedly v evidenci celkem 12 413 uchazečů o zaměstnání, tj., o 384 osob (3,0 %) méně než k 31. 8. 2017. Počet nezaměstnaných mužů se meziměsíčně snížil pouze o 8 osob (0,1 %) na 5 493 osob, počet žen poklesl o 376 osob (5,2 %) na 6 920 osob (tj. 55,7 % z celkového počtu nezaměstnaných). Mezi dosažitelné bylo zařazeno 11 228 osob, tedy 90,5 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých meziměsíčně vzrostl ze 4,2 % na 5,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pak pobíralo 3 495 nezaměstnaných, což představuje 28,2 % evidovaných osob. Její průměrná výše dosáhla částky 6 918 Kč a o 130 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (7 048 Kč).

Nabídka volných pracovních míst v evidencích úřadů práce v Libereckém kraji představovala 8 596 pozic, tj. ve srovnání s 31. 8. 2017 o 605 pozic (7,6 %) více. Pro osoby se zdravotním postižením bylo k dispozici 808 pozic (tj. 9,4 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 2 781 míst (32,4 %). V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo 1,44 uchazečů. Nejlepší situace z pohledu okresů Libereckého je v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 1,21 uchazečů. Nejhorší situace s 2,59 uchazeči je v okrese Jablonec nad Nisou. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,51 uchazečů v Pardubickém kraji do 3,56 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší, za celou Českou republiku na jedno volné místo připadlo 1,38 uchazečů.

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

tel.: 485 238 803


 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 9. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 9. 2017
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (září 2017/srpen 2017)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 9. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 9. 2017

 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 9. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 9. 2017
 • Volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji podle jednotlivých měsíců let 1998 až 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 9. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 9. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji v jednotlivých měsících let 2016 a 2017