Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2017

 

Podle stavu k 30. červnu 2017 se počet skotu v Libereckém kraji proti stejnému období roku 2016 zvýšil o 1 460 kusů (tj. o 3,0 %) na 50 573 kusů. K meziročnímu rozšíření chovu došlo také v dalších 10 krajích České republiky. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Jihočeský kraj (7 765 kusů), nejvyšší relativní Ústecký kraj (7,5 %). Hodnoty přírůstků zjištěné v Plzeňském kraji byly nejnižší (526 kusů, resp. 0,3 %). K meziroční nepatrné redukci skotu došlo pouze ve dvou krajích – v Královéhradeckém (o 404 kusů, tj. 0,4 %) a Zlínském kraji (o 204 kusů, tj. 0,3 %). Největším chovatelem skotu jsou zemědělci v Jihočeském kraji, stav 224 674 kusů představoval 15,8 % republikového úhrnu 1 420,0 tis. kusů. O 0,4 p. b. nižší podíl a druhé místo v pomyslném mezikrajském žebříčku vykázal Kraj Vysočina. Chovy v našem regionu byly po kraji Ústeckém a Karlovarském třetí nejmenší (3,6% podíl).

Ve struktuře skotu v Libereckém kraji z pohledu věku převažuje ze 49,0 % skot starší 2 let. V této skupině jsou nejčetněji zastoupeny krávy, jejichž počet meziročně vzrostl o 202 kusů (1,0 %) na 20 715 kusů. Krávy ostatní nezapuštěné představovaly 36,4 % uvedeného stavu krav, 32,0 % připadlo na krávy dojené zapuštěné. Skot do 6 měsíců tvoří 22,3 % celkového počtu skotu, skot ve věku mezi 6 měsíci a jedním rokem 10,0 % a skot ve věku od 1 roku do 2 let představuje 18,6 %.

V průběhu 1. pololetí 2017 se v Libereckém kraji narodilo 12 220 telat, tj. o 323 kusů (2,7 %) více než ve stejném období loňského roku. V přepočtu na 100 krav pak připadlo 59,3 telat, meziročně více o 2,4 %. Odchovat se v našem kraji podařilo 11 297 telat (meziročně o 1,8 % více), na 100 krav připadlo 54,8 telat (+1,5 %). Do 3 měsíců od narození uhynulo 923 telat (14,7% navýšení), což představuje 7,6 % z celkového počtu narozených telat (o 0,8 p. b. více oproti stejnému období loňského roku).  Mezi kraji České republiky se počet narozených (odchovaných) telat na 100 krav pohybuje od 50,9 (resp. 47,5) telat v Jihomoravském kraji do 63,3 (58,2) telat v Karlovarském kraji, který zároveň vykazuje nejvyšší podíl uhynulých telat na celkovém počtu narozených (8,1 %). Nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Královéhradeckém a Pardubickém kraji (shodně 6,1 %).

Výroba mléka v Libereckém kraji v 1. pololetí 2017 dosáhla 34 981 tis. litrů, ve srovnání s minulým rokem to znamená pokles o 9,2 %. Také prodej mléka se meziročně snížil o 9,2 % na 33 685 tis. litrů, tržnost mléka však zůstala na stejné úrovni jako v 1. pololetí 2016 a činila 96,3 %. Průměrná denní dojivost meziročně vzrostla z 20,19 litrů na 20,55 litrů a o 2,15 litrů se pohybuje pod republikovým průměrem (22,69 litrů). Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla mezi kraji vykázána ve Zlínském kraji (24,71 litrů), nejnižší v Karlovarském kraji (18,36 litrů).

Prodej jatečného skotu meziročně poklesl o 11,4 % na 2 168 tun živé hmotnosti (tj. 2,8% podíl na republikové produkci 77 430 t. ž. hm.). Jediným krajem, který vykázal ve srovnání s 1. pololetím 2016 nárůst, byl Jihomoravský kraj (6,4 %). V ostatních krajích byl zaznamenán pokles, v Královéhradeckém kraji až o 15,8 %. Největším producentem masa je Kraj Vysočina (13 250 t. ž. hm., tj. 17,1 % republikového úhrnu). 

 

Související informace:

Publikace Chov skotu - 1. pololetí 2017

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

tel.: 485 238 803


  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií k 30. 6. 2017 podle krajů
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji

  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Meziroční změna počtu skotu a krav podle krajů
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů v 1. pololetí 2017
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v 1. pololetí 2017
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v 1. pololetí 2017