Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

V prvních šesti měsících letošního roku vydaly stavební úřady v Libereckém kraji 1 490 stavebních povolení, tj. meziročně více o 5,8 % (ve 2. čtvrtletí 798 povolení s 2,7% nárůstem). Zvýšenou investiční aktivitu vykázalo dalších 8 krajů, nejvyšší relativní přírůstek vykázal Olomoucký kraj (o 13,4 %). Ve zbývajících 5 krajích největší propad ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím 2016 zaznamenal Ústecký kraj (o 7,5 %). Stavební úřady v celé České republice vydaly 40 796 povolení (meziročně o 2,8 % více). Nejvíce jich tyto instituce vydaly ve Středočeském kraji (7 802, tj. 19,1 % republikového úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (1 125 povolení, 2,8% podíl). Podíl Libereckého kraje představoval 3,7 % a umístění na předposlední příčce mezikrajského srovnání.

Více než 48 % stavebních povolení v Libereckém kraji bylo vydáno na budovy (meziročně více o 3,9 %), přičemž necelých 63 % těchto povolení bylo uděleno na bytové budovy a více než polovina připadla na realizaci nové výstavby (51,8 %). Na stavby související s ochranou životního prostředí připadlo 18,5 % všech stavebních povolení, na ostatní stavby 33,2 %. Meziroční přírůstek zaznamenaly i tyto uvedené složky, a to o 5,4 %, resp. o 9,0 %.

K meziročnímu nárůstu došlo také u orientační hodnoty stavebních povolení vydaných v Libereckém kraji, a to o 7,0 % na 4 413 mil. Kč. Uvedená částka představuje 2,7 % z republikového objemu 163 750 mil. Kč a druhý nejnižší mezikrajský podíl. Nejvyšší objem finančních prostředků v Libereckém kraji bude proinvestován v rámci výstavby budov (3 192 mil. Kč, tj. 72,3 %), uvedená částka meziročně vzrostla o 7,3 %. Na stavby environmentálního charakteru je určeno 210 mil. (meziročně více o 8,2 %), na výstavbu ostatních staveb pak 1 011 mil. Kč (meziročně více o 5,9 %). V přepočtu na jedno stavební povolení pak v průměru v Libereckém kraji připadlo 2 961,7 tis. Kč, tj. čtvrtá nejnižší hodnota mezi kraji České republiky.

 

Související informace:

Bytová výstavba, stavební povolení a stavbní zakázky – časové řady

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

tel.: 485 238 803

 


  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících 2013 až 2017
  • Vydaná stavební povolení podle druhu budovy a typu výstavby v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017
  • Meziroční změna počtu vydaných stavebních povolení a orientační hodnoty staveb podle krajů (1. až 2. čtvrtletí 2017/1. až 2. čtvrtletí 2016)
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017