Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2016

 

K poslednímu dni roku 2016 žilo na území Libereckého kraje 440 636 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva žijícího ve 39 městech našeho kraje dosáhl 77,4 %. Populaci ve 4 městysech (Holany, Zásada, Libštát a Zdislava) tvořilo 2 630 osob, tedy 0,6 % krajského počtu obyvatel a ve zbývajících 172 obcích pak 97 062 osob, tj. 22,0 % populace.  

Mezi obyvateli kraje z 50,9 % převažovaly ženy. V rámci našeho regionu se pak jejich podíl pohyboval v rozmezí od 41,4 % (obec Troskovice) do 55,4 % (obec Lažany). Více než polovinu populace však tvořily ženy pouze v 74 obcích kraje, zatímco ve 139 obcích převažovali muži. Shodný počet žen i mužů vykázaly pouze 2 obce, tj. obec Dubá (858 mužů a 858 žen) a obec Kunratice u Cvikova (304 mužů i žen).

Stárnutí krajské populace dokládá průměrný věk obyvatel. Průměrný věk se zvyšuje nepřetržitě – v porovnání s hodnotou z roku 1991 se celkově navýšil o 6,0 let, v případě žen pak o 5,9 let a v případě mužů o 6,2 roky. K 31. 12. 2016 dosáhl 41,8 let, ženám bylo v průměru 43,1 let a mužům 40,3 let. Nižší průměrný věk než muži vykázaly ženy ve 26 obcích. Nejvyšší rozdíl (o 4,9 let) byl dosažen v obci Blatce, ženám bylo v průměru 43,0 let a mužům 47,9 let. Ve 188 obcích byly ženy starší než muži – největší rozdíl byl zjištěn u průměrného věku v obci Radčice, a to o 8,0 let. Ženám v této obci bylo v průměru 49,8 let a mužům 41,8 let). V obci Bíla pak bylo ženám i mužům v průměru 39,1 let.

Ve 4 obcích kraje (tj. obec Krompach, Velenice, Janovice v Podještědí a Troskovice) se v roce 2016 nikdo nenarodil ani nezemřel. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo dalších 30 obcí. Do všech 215 obcí se někdo přistěhoval, ze 4 obcí se nikdo nevystěhoval. Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 10 obcí. Počet obyvatel se meziročně nezměnil ve 12 obcích kraje. Méně obyvatel oproti konci roku 2015 evidovalo 88 obcí, opačně tomu bylo ve 115 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel ztratilo město Tanvald (-88 osob), největší přírůstek pak vykázal krajský Liberec (+565 osob).


  • Tabulka
  • Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2016

  • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) na 1 000 obyvatel podle obcí Libereckého kraje v roce 2016
  • Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním na 1 000 obyvatel podle obcí Libereckého kraje v roce 2016
  • Celkový přírůstek (úbytek) na 1 000 obyvatel podle obcí Libereckého kraje v roce 2016