Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

V průběhu 1. čtvrtletí 2017 se v Libereckém kraji začalo stavět 180 bytů a přes meziroční nárůst o 31,4 % to ve srovnání s ostatními kraji znamená druhou nejnižší hodnotu. Podíl našeho kraje na republikovém úhrnu 6 525 zahájených bytů, který se ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 zvýšil o 26,4 %, představoval 2,8 %. Nejvíce bytů bylo zahájeno ve Středočeském kraji, jako v jediném byla překročena hranice 1 000 bytů (1 164 bytů, tj. 17,8 % úhrnu za Českou republiku). Druhé místo s 870 byty a 13,3% podílem patří Jihomoravskému kraji, třetí Olomouckému kraji, ve kterém se počet zahájených bytů se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku více než ztrojnásobil. Celkově pozitivní vývoj vykázalo 11 krajů, pokles o téměř jednu čtvrtinu vykázal Jihočeský kraj, ve Zlínském kraji propad představoval 21,6 %, v Karlovarském kraji nepatrných 0,9 %.

Ve všech krajích dávají stavebníci při výstavbě bytů přednost nové výstavbě před změnou již dokončených staveb. Podíl tohoto druhu výstavby se pohybuje od 65,2 % v Karlovarském kraji do 92,4 % ve Středočeském kraji. V Libereckém kraji tímto způsobem vznikne 71,1 % nových bytů. Pouze ve dvou krajích (Hlavní město Praha a Olomoucký kraj) převažuje ve struktuře zahájených bytů výstavba v bytových domech. V ostatních krajích se budují převážně rodinné domy, ve Středočeském kraji jejich podíl na celkovém počtu zahájených bytů dosáhl 81,1 %, v Kraji Vysočina 80,9 %. Za zmínku stojí 16,4% podíl bytů zahájených nástavbou, přístavbou a vestavbou k bytovým domům a 8,1% podíl bytů realizovaných v domovech–penzionech nebo v domovech pro seniory v Hlavním městě Praze. V Karlovarském kraji jsou pro změnu v oblibě stavební úpravy nebytových budov, takto vznikne 20,9 % nových bytů.

V Libereckém kraji 112 bytů (62,2 % z celkového počtu) vznikne výstavbou v rodinných domech, 15 bytů v bytových domech a 32 bytů nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným nebo bytovým domům. Poslední formou výstavby ve sledovaném čtvrtletí je 21 bytů v nebytových stavbách (budovách).

Dokončená výstavba v Libereckém kraji meziročně poklesla o 40,2 % na 116 bytů a jednalo se o nejvyšší meziroční úbytek mezi kraji České republiky. K našemu kraji se připojilo dalších devět krajů, výraznější pokles byl ještě vykázán v Olomouckém kraji (-38,7 %) a v Plzeňském kraji (-35,2 %). Dokončená výstavba tedy vzrostla pouze ve čtyřech krajích, nejvíce pak v Kraji Vysočina (o 28,3 %).

Ve struktuře dokončených bytů v Libereckém kraji zcela jednoznačně převažují byty v rodinných domech (98 bytů, tj. 84,5 %). Nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům vzniklo 11 bytů, 3 byty byly tímto způsobem realizovány v rodinných domech. Pouze dva byty vznikly v nebytových stavbách (budovách), 2 byty stavební úpravou nebytových prostor.

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

tel.: 485 238 803


  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
  • Dokončené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

  • Grafy
  • Zahájené byty v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí let 2008 až 2017
  • Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2017 a meziroční změna zahájené výstavby podle krajů
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
  • Dokončené byty v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí let 2008 až 2017
  • Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2017 a meziroční změna dokončené výstavby podle krajů
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2017