Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 3. 2017

 

Podíl nezaměstnaných k 31. 3. 2017 v Libereckém kraji ve srovnání s jeho hodnotou na konci února poklesl o 0,23 p. b. na 4,93 %. Meziměsíčně nižší procento nezaměstnaných vykázala také obě pohlaví – podíl nezaměstnaných žen se snížil o 0,18 p. b. na 5,13 % a mužů o 0,28 p. b. na 4,73 %. Stejný vývoj zaznamenaly i všechny okresy Libereckého kraje s tím, že nejvýraznější pokles evidovala nezaměstnanost v okrese Semily (o 0,32 p. b.). V rámci kraje se pak podíl nezaměstnaných pohyboval v rozmezí od 3,95 % (okres Česká Lípa) do 5,51 % (okres Liberec).

Ve srovnání s republikovou hodnotou (4,79 % s meziměsíčním poklesem o 0,35 p. b.) byla nezaměstnanost v Libereckém kraji o 0,14 p. b. vyšší a v mezikrajském srovnání byla opět 6. nejvyšší. Stejně jako v Libereckém kraji dosáhlo procento nezaměstnaných meziměsíčně nižší hodnoty i v ostatních regionech České republiky. Intenzita poklesu pak kolísala mezi 0,09 p. b. (Hlavní město Praha) a 0,59 p. b. (Kraj Vysočina). Nejnižší podíl nezaměstnaných tentokráte vykázal Plzeňský kraj (3,12 %), poslední příčka patřila tradičně kraji Ústeckému (7,38 %).

V evidencích úřadů práce Libereckého kraje bylo ke sledovanému datu zapsáno 15 413 uchazečů o zaměstnání, tzn. o 676 osob méně (o 4,2 %) než na konci měsíce února. Méně bylo mezi uchazeči žen (o 261 osob, tj. o 3,2 %) i mužů (o 415 osob, tj. o 5,3 %). Nadpoloviční většinu nezaměstnaných však nadále tvořily ženy (51,8 % všech uchazečů). Do skupiny dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let spadalo 14 126 osob (91,6 % všech uchazečů), osoby se zdravotním postižením byly zastoupeny 14,2 % a absolventi a mladiství 4,5 %. Podpora v nezaměstnanosti byla vyplácena 4 524 uchazečům, tedy 29,4 % z celkového počtu uchazečů. Průměrný měsíční nárok činil 6 146 Kč, nejčastěji vyplácená částka se však pohybovala mezi 2 501 až 3 500 Kč a pobíralo ji 26,2 % uchazečů s nárokem na podporu.

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání se oproti konci února navýšil ze 41,9 na 42,1 let. Nadále jsou ve struktuře uchazečů nejčetněji zastoupeny osoby ve věku 55–59 let (2 086 uchazečů, tj. 13,5 %) a 40–44 let (1 969 uchazečů, tj. 12,8 %). Více než 30 % uchazečů (4 703 osob) úřady neevidovaly déle než 3 měsíce, naopak 3 459 osob (22,4 %) je v evidenci více jak 24 měsíců. Do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, tedy těch, kteří jsou evidováni déle než 1 rok, pak patřilo 5 193 osob, tzn. 33,7 % uchazečů.

Z hlediska vzdělání převažovaly mezi uchazeči o zaměstnání osoby vyučené (5 666 osob, tj. 36,8 %). V pořadí druhý nejvyšší podíl vykázaly osoby se základním vzděláním (včetně neukončeného) a bez vzdělání (5 179 osob, tj. 33,6 %). Vysokoškolské vzdělání uvedlo 5,2 % uchazečů (799 osob).

Nabídka pracovních míst v evidencích úřadů práce Libereckého kraje se k 31. 3. 2017 proti 28. 2. 2017 rozšířila o 812 pozic (14,5 %) na 6 413 míst. Nejvíce volných pozic přibylo v okrese Liberec (o 402 míst) a v okrese Česká Lípa (o 351 míst). Nově bylo na úřady práce během měsíce března nahlášeno 2 011 míst, 23 míst bylo uvolněno, 131 obsazeno a 1 091 zrušeno. Jako absolventské bylo označeno 1 758 pozic (27,4 % z celkového počtu), potřebám osob se zdravotním postižením vyhovovalo 665 míst (10,4 %). V přepočtu na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 2,40 uchazečů, z toho nejméně v okrese Česká Lípa (2,01 uchazečů) a nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,65 uchazečů). V rámci regionů České republiky byl nejmenší „tlak“ na volná pracovní místa vykázán v Pardubickém kraji (1,07 uchazečů) a v Hlavním městě Praze (1,08 uchazečů), opačně tomu bylo v kraji Moravskoslezském (5,42 uchazečů) a Ústeckém (5,04 uchazečů).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 3. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 3. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 3. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 3. 2017

 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 3. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 3. 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 3. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 3. 2017
 • Průměrná délka evidence uchazečů podle krajů k 31. 3. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 3. 2017

 • Kartogramy
 • Podíl nezaměstnaných podle okresů k 31. 3. 2017