Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2016 (předběžné výsledky)

 

Počet obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2016 překročil hranici 440 tis. osob. Populace se tak meziročně navýšila o 997 osob (0,2 %). Na přírůstku obyvatel se však tentokráte větší měrou podílel přirozený pohyb obyvatel (+575 osob) než stěhování (+422 osob).

Podle předběžných výsledků žilo k poslednímu dni roku 2016 na území Libereckého kraje celkem 440 636 obyvatel, v průběhu 12 předchozích měsíců se tak počet obyvatel zvýšil o 997 osob. Z téměř 58 % se na přírůstku populace podílela přirozená měna (v kraji se živě narodilo o 575 osob více, než jich zemřelo), zásluhou stěhování se počet obyvatel kraje navýšil o 422 osob.

Počet obyvatel vzrostl také ve 3 okresech Libereckého kraje – v okrese Liberec o 701 osob, v okrese Jablonec nad Nisou o 284 osob a v okrese Semily o 58 osob. Ve všech zmíněných regionech bylo vykázáno kladné přirozené i migrační saldo, v okrese Liberec jako v jediném však přírůstek stěhováním převýšil přírůstek přirozenou měnou. Okres Česká Lípa pak zaznamenal meziroční úbytek obyvatel ve výši 46 osob s tím, že uvedený celkový pokles počtu obyvatel v tomto regionu způsobilo stěhování. 

Během roku 2016 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 960 dětí (nejvíce od roku 2010), tedy 11,3 dětí na 1 000 obyvatel. Meziročně pak porodnost vzrostla o 277 dětí (5,9 %). V porovnání s ostatními kraji České republiky byla uvedená relativní porodnost v našem kraji druhá nejvyšší. Více dětí se na 1 000 obyvatel živě narodilo již jen v Hlavním městě Praze (11,7 ‰). S 9,5 živě narozenými na 1 000 obyvatel pomyslný žebříček uzavřel Karlovarský kraj. V rámci Libereckého kraje byla nejvyšší porodnost zjištěna v okrese Jablonec nad Nisou, ve kterém na 1 000 obyvatel připadlo 11,8 živě narozených, opačně na tom byl okres Semily s 10,6 živě narozenými.

Mezi narozenými dětmi obecně převažují chlapci, což v našem kraji platilo i v roce 2016 (2 557 chlapců a 2 403 dívek). Výjimkou byl tentokráte pouze okres Jablonec nad Nisou, kde nepatrně převažovaly dívky (528 chlapců a 537 dívek). Téměř polovina živě narozených (49,5 %) byla pro rodiče prvním dítětem, 35,4 % druhým a 15,1 % dětí se narodilo jako třetí nebo další dítě. Meziročně vyšší hodnoty dosáhl opět podíl dětí narozených nesezdaným párům, tj. z 53,7 % v roce 2015 na 54,2 % v roce 2016. Liberecký kraj tak patřil k dalším šesti krajům, ve kterých se nemanželským dvojicím narodila většina dětí. V Karlovarském a Ústeckém kraji se mimo manželství narodilo dokonce více než 64 % dětí. V případě „libereckých“ okresů vykázal nejvyšší zastoupení narozených mimo manželství okres Česká Lípa (61,7 %), nejnižší pak okres Semily (48,9 %).

V roce 2016 v Libereckém kraji zemřelo 4 385 osob (2 240 mužů, 2 145 žen), tj. meziročně o 173 osob (3,8 %) méně. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v loňském roce vykázána v okrese Semily (10,2 úmrtí na 1 000 obyvatel), nejnižší pak v okrese Jablonec nad Nisou (9,6 ‰). Krajská hodnota 10,0 zemřelých na 1 000 obyvatel byla v rámci mezikrajského srovnání shodně s Jihomoravským krajem čtvrtá nejnižší s tím, že se hrubá míra úmrtnosti pohybovala v rozmezí od 9,5 ‰ (Středočeský kraj) do 11,0 ‰ (Ústecký kraj). Ve struktuře zemřelých z 30,7 % převažovaly osoby ve věku 80–89 let a 25,2 % zemřelých bylo mezi 70–79 lety. Mezi zemřelými však bylo také 13 úmrtí dětí do 1 roku (z toho 12 dětí zemřelo do 28 dnů od narození) a 6 úmrtí dětí ve věku 1–14 let. V úhrnu to pak představovalo 0,4 % zemřelých.  

Přirozenou měnou (tj. rozdílem mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých) v roce 2016 Liberecký kraj „získal“ 575 obyvatel, tj. 1,3 osob na 1 000 obyvatel. Přirozeného přírůstku bylo dosaženo také v dalších 6 krajích (Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina). Nejvyšší absolutní i relativní hodnoty dosáhlo Hlavní město Praha (2 788 osob, resp. 2,2 ‰). Druhá polovina krajů zaznamenala meziroční úbytek obyvatel přirozenou měnou. Absolutně nejvíce obyvatel ztratil Moravskoslezský kraj (1 081 osob), nejvyšší relativní ztrátu pak vykázal kraj Karlovarský (1,2 osob na 1 000 obyvatel).

Do Libereckého kraje se během roku 2016 přistěhovalo 4 834 osob (o 70 více než v roce 2015), tj. 3 536 osob z ostatních krajů České republiky a 1 298 ze zahraničí. Počet vystěhovalých za stejné období reprezentovalo 4 412 osob (meziročně o 311 osob více) s tím, že 3 951 zamířilo do jiných krajů České republiky a 461 osob do zahraničí. Stěhováním tedy náš kraj „získal“ 422 obyvatel. Kladné hodnoty však nabylo pouze saldo zahraniční migrace (+837 osob), zatímco saldo vnitřního stěhování (tzn. v rámci České republiky) bylo záporné (-415 osob).   

Kladného salda migrace bylo vedle Libereckého kraje dosaženo také v dalších šesti krajích České republiky, z toho nejvyšší absolutní i relativní hodnota byla zaznamenána v Hlavním městě Praze (10 271 osob, tj. 8,1 osob na 1 000 obyvatel). Desetitisícovou hranici salda migrace také překročil Středočeský kraj (10 072 osob). Absolutně nejvyšší záporné saldo vykázal Moravskoslezský kraj (2 351 osob), relativně pak Karlovarský kraj (2,4 osob na 1 000 obyvatel).

Počet sňatků uzavřených v roce 2016 v Libereckém kraji (tj. 2 126 událostí) byl nejvyšší od roku 2009. Meziročně se pak statistika manželství navýšila o 95 událostí (4,7 %). V 1 353 případech byli oba snoubenci svobodní. V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo nejvíce párů vstupujících do manželství zaznamenáno v Karlovarském kraji (5,1 ‰), nejnižší sňatečnost vykázal kraj Ústecký (4,5 ‰). Liberecký kraj společně s Krajem Vysočinou, Zlínským, Pardubickým a Moravskoslezským kraje (shodně 4,8 sňatků na 1 000 obyvatel) obsadil šestou příčku. Z okresů Libereckého kraje evidoval relativně nejvyšší sňatečnost okres Jablonec nad Nisou (5,2 ‰), nejnižší okres Semily (4,5 ‰).  

Počet rozvedených manželství v roce 2016 v Libereckém kraji meziročně poklesl o 133 (10,8 %) na 1 102 událostí, což je nejméně rozvodů od roku 2000. Téměř 46 % rozvodů iniciovaly ženy, ve 29,3 % případů podali manželé návrh společně. Většina rozvodů se týkala manželství s nezletilými dětmi (tj. 60,3 %). Rozvodovost na 1 000 obyvatel se napříč Českou republikou pohybovala v rozmezí od 1,9 ‰ (Kraj Vysočina) do 2,7 ‰ (Ústecký kraj). Hodnota za Liberecký a Karlovarský kraj (tj. 2,5 ‰) byla třetí nejvyšší.

Z důvodu potratu bylo v roce 2016 v našem kraji ukončeno 1 840 těhotenství (meziročně o 40 méně), tedy nejméně od roku 1990. V 60,7 % případů se jednalo o umělé přerušení těhotenství. Nejvyšší hrubou potratovost zaznamenal Ústecký kraj (4,4 potratů na 1 000 obyvatel), opačně tomu bylo v Jihomoravském a Pardubickém kraji (shodně 2,9 ‰). Potratovost zjištěná v Libereckém kraji (4,2 ‰) byla druhá nejvyšší.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2016
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v letech 1990–2016
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2016

 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji
 • Živě narození a zemřelí v Libereckém kraji
 • Přistěhovalí a vystěhovalí v Libereckém kraji
 • Podíl živě narozených v manželství a mimo manželství podle krajů v roce 2016
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v roce 2016
 • Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním podle krajů
 • Zahraniční migrace podle státního občanství v Libereckém kraji v roce 2016