Vývoj průměrných mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky)

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji v roce 2016 meziročně nominálně vzrostla o 4,2 %, reálný růst dosáhl 3,5 %.

Zaměstnanci v Libereckém kraji v úhrnu za 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 v průměru měsíčně pobírali hrubou mzdu ve výši 25 622 Kč (v přepočtu na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se tak mzda v kraji navýšila o 1 043 Kč, tedy o 4,2 %. I přes uvedený růst byl však krajský průměr v relaci k republikovému průměru (27 589 Kč) o 1 967 Kč nižší.

Meziročně vyšší průměrnou nominální mzdu vykázaly také všechny ostatní kraje České republiky. Relativní mzdový nárůst se napříč regiony pohyboval v rozmezí od 3,2 % (Moravskoslezský kraj) do 4,9 % (Kraj Vysočina), z absolutního pohledu pak od 771 Kč (Moravskoslezský kraj) do 1 225 Kč (Středočeský kraj). Dlouhodobě nejvyšší mzdy jsou vypláceny zaměstnancům v Hlavním městě Praze – v roce 2016 zde průměrná hrubá měsíční mzda činila 35 187 Kč. Na opačném konci žebříčku se umístil Karlovarský kraj (23 612 Kč). Mzda zjištěná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Republikový průměr překročila hrubá měsíční mzda pouze ve dvou krajích, tj. v již zmíněném Hlavním městě Praze (o 7 598 Kč) a dále také nepatrně ve Středočeském kraji (o 141 Kč). Naopak vedle Karlovarského kraje nepřesáhla hrubá měsíční mzda hranici 25 tis. Kč také ještě v kraji Jihočeském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském.

Spotřebitelské ceny se v průběhu roku 2016 navýšily o 0,7 %. Reálně tak mzda v Libereckém kraji vzrostla o 3,5 % a stejný přírůstek zaznamenal také celorepublikový průměr.

V přepočtu na plně zaměstnané zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území Libereckého kraje v roce 2016 celkem 142,0 tis. osob (tj. 3,6 % z republikového úhrnu). Meziročně se tak průměrný evidenční počet zaměstnanců v těchto subjektech navýšil o 1,7 tis. osob, tedy o 1,2 %. Vyšší zaměstnanost byla zjištěna také ve všech ostatních krajích České republiky s tím, že nejvýrazněji vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 26,7 tis. osob, tj. o 3,5 %), nejmenší přírůstek pak evidoval Karlovarský kraj (o 0,2 tis. osob, tj. o 0,2 %).

Ve 4. čtvrtletí roku 2016 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji 27 372 Kč, meziročně to znamená o 1 135 Kč (4,3 %) více. Celorepublikový průměr zjištěný v tomto období (tj. 29 320 Kč) pak krajský průměr převyšoval o 1 948 Kč.

I v posledním čtvrtletí roku 2016 je mzdový nárůst patrný ve všech krajích. Nejvyšší relativní přírůstek však tentokráte vykázal Ústecký kraj (5,1 %), nejnižší pak Moravskoslezský kraj (2,3 %), z absolutního pohledu obsadil první příčku Středočeský kraj (1 378 Kč) a poslední opět kraj Moravskoslezský (600 Kč). Úroveň průměrné hrubé měsíční mzdy se za 4. čtvrtletí 2016 pohybovala mezi 25 496 Kč (Karlovarský kraj) a 36 584 Kč (Hlavní město Praha). Liberecký kraj obsadil 5. nejvyšší příčku.

Nárůst spotřebitelských cen v tomto období dosáhl o 1,4 %. Reálně tak mzda v našem kraji vzrostla o 2,9 % a v České republice o 2,8 %.  

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v hodnoceném čtvrtletí v našem kraji vzrostl o 1,2 tis. (0,9 %) na 143,0 tis. osob. Stejně tomu bylo také v ostatních regionech České republiky s tím, že nejvyšší přírůstek zaměstnanců evidovalo Hlavní město Praha (o 30,4 tis. osob, tj. o 3,9 %). Relativně nejpomaleji rostl počet zaměstnanců v Olomouckém kraji (o 0,3 %), absolutně nejmenší přírůstek pak vykázal Karlovarský kraj (tj. 0,3 tis. osob). 

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.–4. čtvrtletí 2016 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016 (přepočtené osoby)

  • Grafy
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1.–4. čtvrtletí 2016 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1.–4. čtvrtletí 2016/1.–4. čtvrtletí 2015)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 4. čtvrtletí 2016 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (4. čtvrtletí 2016/4. čtvrtletí 2015)