Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 28. 2. 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 28. 2. 2017 dosáhl 5,16 %. Ve srovnání s koncem ledna 2017 se tak snížil o 0,11 p. b., oproti 29. únoru 2016 poklesl o 1,24 p .b. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl patrný také u obou pohlaví (podíl nezaměstnaných žen se snížil o 0,15 p. b. na 5,31 % a mužů o 0,08 p. b. na 5,01 %) a také ve všech okresech Libereckého kraje. V okrese Jablonec nad Nisou se hodnota sledovaného ukazatele snížila nejvýrazněji, tj. o 0,16 p. b. na 4,75 % (38. místo mezi 77 okresy České republiky), nejméně se pak ukazatel změnil v okrese Semily, tj. o 0,06 p. b. na 5,63 % (49. místo). Procento nezaměstnaných v okrese Česká Lípa pokleslo o 0,12 p. b. na 4,23 % (28. místo) a v okrese Liberec o 0,11 p. b. na 5,73 % (52. příčka).

Celorepubliková hodnota ukazatele meziměsíčně poklesla o 0,15 p. b. na 5,14 %. Nižší podíl nezaměstnaných zaznamenaly také všechny ostatní kraje České republiky a intenzita poklesu se pohybovala v rozmezí od 0,09 p. b. (Hlavní město Praha) do 0,24 p. b. (Kraj Vysočina). Nejnižší podíl nezaměstnaných pak vykázalo Hlavní město Praha (3,26 %), nejvyšší Ústecký kraj (7,79 %), hodnota v našem kraji byla 6. nejvyšší.   

Úřady práce v Libereckém kraji k poslednímu únorovému dni evidovaly 16 089 uchazečů o zaměstnání, tedy meziměsíčně o 1,8 % (298 osob) méně. Počet nezaměstnaných žen poklesl o 201 (2,4 %) na 8 244 osob a počet mužů o 97 (1,2 %) na 7 845 osob. Ženy tak mezi uchazeči převažovaly z 51,2 %. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 92,0 % nezaměstnaných, osoby se zdravotním postižením 14,0 % a absolventi a mladiství měli 4,6% zastoupení. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 30,2 % uchazečů. Nejčastěji byla těmto uchazečům vyplácena dávka ve výši 2 501 až 3 500 Kč (25,5 % uchazečů s nárokem na podporu). Průměrný měsíční nárok pak v únoru 2017 činil 6 241 Kč (meziměsíčně o 39 Kč méně).

Věková struktura uchazečů o zaměstnání se dlouhodobě nemění. I v únoru patřila největší část uchazečů do skupiny 55–59letých (2 100 uchazečů, tj. 13,1 %), kterou následovali uchazeči ve věku 40–44 let (2 027 uchazečů, tj. 12,6 %). Mezi nezaměstnanými bylo také 59 osob ve věku 65 a více let a věk 239 uchazečů nepřesáhl 18 let. Průměrný věk nezaměstnaných ke konci sledovaného měsíce dosáhl 41,9 let. Z hlediska délky evidence jsou mezi uchazeči nejčastěji zastoupeny osoby evidované do 3 měsíců (5 263 osob, tj. 32,7 % uchazečů). Protipólem jsou pak dlouhodobě nezaměstnaní (tj. nezaměstnaní déle než 1 rok). Do této skupiny ke konci února patřilo 5 402 uchazečů (33,6 %). Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly osoby s výučním listem (6 008 osob, tj. 37,3 % uchazečů), následované uchazeči se základním vzděláním (včetně neukončeného) a bez vzdělání (5 345 osob, tj. 33,2 %). Akademické vzdělání mělo 5,1 % nezaměstnaných (823 osob).

Nabídka volných pracovních míst, kterou disponovaly úřady práce k 28. 2. 2017, čítala 5 601 pozic, tedy o 142 míst méně než tomu bylo na konci ledna 2017. Mezi okresy Libereckého kraje meziměsíční přírůstek počtu volných pracovních míst vykázal pouze okres Česká Lípa (o 0,8 %), v okrese Liberec se počet volných míst snížil nejvýrazněji, a to o 4,1 %. Nově bylo na úřady práce nahlášeno 1 192 míst, 17 míst bylo uvolněno, 140 obsazeno a 1 211 zrušeno. Přímo pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 680 pozic (30,0 % z celkového počtu), pro osoby se zdravotním postižením pak 516 míst (9,2 %). Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 2,87 uchazečů, z toho nejméně v okrese Liberec (2,53 uchazečů) a nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,87 uchazečů). Napříč kraji České republiky byla z tohoto pohledu nejpříznivější situace zaznamenána v Hlavním městě Praze (1,21 uchazečů na 1 místo), opačně tomu bylo v Moravskoslezském kraji (5,73 uchazečů).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 28. 2. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 28. 2. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 28. 2. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 28. 2. 2017

 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 28. 2. 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 28. 2. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 28. 2. 2017
 • Průměrná délka evidence uchazečů podle krajů k 28. 2. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podle krajů k 28. 2. 2017