Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Libereckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 se v Libereckém kraji vyrobilo 3 231 tun masa v jatečné hmotnosti (bez masa drůbežího), což ve srovnání s rokem 2015 znamená nárůst o 9,3 %. Uvedený výsledek byl dosažen zásluhou meziročního nárůstu výroby hovězího a telecího masa (o 28,6 %), meziročně se také o 29,1 % zvýšila výroba skopového a kozího masa. Výroba vepřového masa propadla ve srovnání s předchozím rokem o 5,4 %.

Uvedený objem vyrobeného masa v našem kraji představoval 1,1 % republikové produkce, která se meziročně snížila o 1,3 % na 292 475 tun. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší podíl, nižší zastoupení měl již jen Ústecký (0,7 %) a Karlovarský kraj (0,2 %). Největším producentem masa je Jihočeský kraj (18,5% podíl), následuje Kraj Vysočina (13,1 %) a Jihomoravský kraj (11,5 %).

Ve většině krajů ve struktuře vyrobeného masa převažuje maso vepřové a hodnoty podílu se pohybují od 58,4 % v kraji Vysočina do 93,4 % v Jihočeském kraji. V Libereckém a Ústeckém kraji je zastoupení hovězího (vč. telecího) masa mírně nadpoloviční, v Pardubickém kraji již představuje 64,2 % a v Karlovarském kraji 90,0 % celkové produkce masa. Největší objem výroby hovězího masa vykázal Pardubický kraj (17 860 tun, tj. 24,8 % republikového objemu), prvenství v objemu vyrobeného vepřového masa drží Jihočeský kraj (50 527 tun, 22,9 %).

V průběhu loňského roku bylo v Libereckém kraji poraženo celkem 5 714 kusů skotu, tj. v porovnání s rokem 2015 znamená nárůst o 1 281 kusů (28,9 %). Meziroční nárůst byl vykázán také u všech kategorií skotu, nejvýraznější u jalovic (o 34,6 %). Průměrná živá hmotnost jednoho poraženého kusu skotu činila 531,8 kg a byla o 25,7 kg nižší než republikový průměr. Mezi kraji se jednalo o šestou nejnižší hodnotu ukazatele, s 626,5 kg vedl žebříček Pardubický kraj.

Počet poražených prasat (bez prasnic a kanců) zaznamenal meziroční snížení o 1 407 kusů (7,8 %) na 16 624 kusů. Jejich průměrná hmotnost představovala 120,3 kg živé váhy (2. nejvyšší mezi kraji) a v porovnání s průměrem ČR byla o vyšší o 4,7 kg. V loňském roce bylo v Libereckém kraji také poraženo 386 ovcí (meziročně téměř dvojnásobně více) a 184 jehňat (o 1,7 % více).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz

tel.: 485 238 808

 

Více informací naleznete v publikaci Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2016


  • Tabulky
  • Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2016
  • Porážky hospodářských zvířat v Libereckém kraji v roce 2016

  • Grafy
  • Výroba hovězího a vepřového masa v Libereckém kraji
  • Porážky vybraných hospodářských zvířat v Libereckém kraji