Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 došlo na území Libereckého kraje k 4 094 dopravním nehodám, což představuje 4,1 % z celkového republikového počtu 98 864 nehod a mezi kraji se jedná o pátý nejnižší počet nehod. Absolutně nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno na území Hlavního města Prahy (22 876 nehod, tj. 23,1 % z celkového počtu) a ve Středočeském kraji (13 833 nehod, 14,0 %), naopak nejméně dopravních nehod bylo evidováno na silnicích Karlovarského (2 675 nehod, 2,7 %) a Plzeňského kraje (3 352 nehod, 3,4 %).

Meziroční nárůst počtu dopravních nehod vykázaly všechny kraje – nárůst o více než jednu třetinu zaznamenal Karlovarský kraj, nejnižší tempo růstu vykázal Jihomoravský kraj (0,5 %). V našem kraji došlo ve srovnání s předchozím rokem k nárůstu nehodovosti o 5,3 %, tj. 8. nejvyšší zvýšení. Ve srovnání s rokem 2009, kdy došlo ke změně pravidel pro hlášení dopravních nehod a jsou povinně hlášeny pouze nehody se zraněním nebo škodou nad 100 tis. Kč, se počet nehod naopak o 6,2 % snížil.

Při dopravních nehodách bylo na území Libereckého kraje v roce 2016 usmrceno 19 osob, což je o 4 osoby méně než v roce předchozím. Celkem bylo zraněno 1 259 osob (o 37 méně než v roce 2015), když zranění lehčího rázu utrpělo 1 158 osob a 101 osob bylo zraněno těžce.

Závažnost nehod na území Libereckého kraj, měřená počtem zemřelých na 1 000 dopravních nehod, je v rámci krajů České republiky po Hlavním městě Praze a Ústeckém kraji třetí nejnižší a činí 4,6 usmrcených. Nejhorší bilanci má z tohoto pohledu Plzeňský (12,2 usmrcených) a Jihočeský kraj (12,1 usmrcených).

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v roce 2016 v kraji dosáhla částky 189 mil. Kč a meziročně se tak navýšila o 6,5 %. Na jednu dopravní nehodu v průměru připadla škoda ve výši 46 187 Kč, což byla mezi kraji České republiky nejnižší hodnota. Nejvyšší průměrná škoda na 1 nehodu byla zaznamenána v Plzeňském kraji (více než 79,5 tis. Kč).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz

tel.: 485 238 808


 • Tabulky
 • Dopravní nehody v České republice a v Libereckém kraji

 • Grafy
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu nehod a jejich následků v Libereckém kraji
 • Podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu dopravních nehod v České republice a Libereckém kraji
 • Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2016
 • Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu zraněných osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Průměrná věcná škoda připadající na 1 dopravní nehodu podle krajů v roce 2016
 • Meziroční změna nehodovosti podle krajů (rok 2016/rok 2015)