Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2016

 

Podle soupisu hospodářských zvířat zpracovaného k 1. dubnu 2016 v Libereckém kraji meziročně vzrostly stavy skotu, koz, nepatrně také prasat a drůbeže, stavy ovcí a koní naopak poklesly.  

K uvedenému datu bylo na území Libereckého kraje chováno 49 166 kusů skotu, což představovalo zvýšení oproti stavu k 1. 4. 2015 o 1 801 kusů (3,8 %). Po dvaceti letech se stavy skotu přiblížily k padesátitisícové hranici, která byla naposledy překročena v roce 1996, kdy na území kraje bylo chováno přes 52 tisíc kusů skotu. Z pohledu kategorií vzrostly stavy jalovic od 1 do 2 let o 9,1 %, stavy jalovic nad 2 roky o 9,8 %. Počet krav se meziročně zvýšil o 2,2 % na 21 374 kusů a z výše uvedeného počtu skotu představovaly 43,5 %.

Nárůst v chovech s menší či větší intenzitou vykázalo dalších devět krajů, tempo růstu v Libereckém kraji bylo nejvyšší. Pokles vykázal kraj Plzeňský (o 2,1 %), Olomoucký (o 1,3 %) a nepatrně také kraj Královéhradecký (o 7 kusů). Nejrozšířenější je chov skotu v Kraji Vysočina, ve kterém bylo evidováno 222 994 kusů, tj. 15,8 % z republikového úhrnu 1 415 658 kusů. O 0,3 procentní body nižší podíl pak vykazuje Jihočeský kraj (219 337). Nejméně je rozšířen chov skotu v Ústeckém kraji (41 907 kusů, 3,0% podíl). Podíl Libereckého kraje ve výši 3,5 % byl mezi kraji třetí nejnižší.

Stavy prasat se v Libereckém kraji od minulého šetření navýšily o 195 kusů (0,9 %) na 22 319 kusů. Meziročně se chovy rozrostly v dalších 6 krajích, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (o 28,5 %). V rámci 6 krajů, ve kterých stavy poklesly, byl největší propad vykázán ve Zlínském kraji (o 28,6 %). Dominantní postavení v chovu prasat mají víceméně dva kraje – Kraj Vysočina a Středočeský kraj (včetně Hlavního města Prahy) se stejným podílem 20,2 % na republikovém úhrnu 1 609 945 kusů prasat.

Pozitivně se také vyvíjel chov koz. Jejich početní stav se ve srovnání se soupisem k 1. 4. 2015 navýšil o 457 kusů (16,2 %) na 3 273 kusů a jedná se o druhý největší chov v České republice (12,3% podíl na úhrnu za Českou republiku). Liberecký kraj se zařadil mezi pět krajů, ve kterých meziročně vzrostl stav drůbeže. Relativní přírůstek dosáhl 0,6 %, stav čítal 78 321 kusů a v porovnání s ostatními regiony byl nejnižší.

Liberecký kraj má mezi kraji pátý nejvyšší stav ovcí s 8,1% podílem na republikovém úhrnu, který však meziročně poklesl o 6,0 % na 17 640 kusů. O 5,2 % také poklesly stavy koní, k 1. 4. 2016 bylo v Libereckém kraji chováno 2 090 kusů.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813

 

Další informace naleznete v publikaci Soupis hospodářských zvířat – k 1. 4. 2016


  • Tabulky
  • Stavy hospodářských zvířat v Libereckém kraji (podle soupisu k 1. 4.)
  • Soupis hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2016

  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji
  • Vývoj stavu ovcí, koz a koní v Libereckém kraji