Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2015

 

Z výsledků soupisu hospodářských zvířat zpracovaného k 1. dubnu 2015 vyplývá, že v Libereckém kraji meziročně vzrostly stavy všech sledovaných hlavních skupin zvířat.

K 1. 4. 2015 bylo na území Libereckého kraje chováno 47 365 kusů skotu, meziročně se tedy stav navýšil o 1 423 kusů (3,1 %). Nárůst v chovech zaznamenaly také všechny ostatní regiony České republiky, nejvýraznější Ústecký kraj (o 4,8 %). Nejpočetnější stáda skotu byla evidována v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji (shodně 15,6% podíl na celorepublikovém úhrnu).

Obdobně se vyvíjely také stavy krav, když se jejich počet v kraji ve srovnání s loňským soupisem navýšil o 1,9 % (380 kusů). K datu posledního soupisu bylo sečteno 20 908 kusů a z výše uvedeného počtu skotu krávy představovaly 44,1 %. Naopak meziročně poklesly stavy jalovic – ve věku 1 až 2 roky o 1,0 %, starších 2 let dokonce o 10,6 %.

Stavy prasat se v Libereckém kraji od minulého šetření navýšily o 1 016 kusů (4,8 %) na 22 124 kusů. Liberecký kraj tak patřil k dalším 5 krajům, ve kterých se chovy rozrostly (v Ústeckém kraji dokonce o 15,4 %). V rámci 7 krajů byl největší propad vykázán ve Zlínském kraji, když se na tomto území stavy prasat meziročně snížily o více než jednu čtvrtinu. Nejvíce těchto hospodářských zvířat chovají zemědělci ve Středočeském kraji včetně Hlavního města Prahy (19,5% podíl na celorepublikovém úhrnu) a Kraji Vysočina (16,3 %). Ze sledovaných kategorií prasat poklesl v našem kraji pouze počet prasniček (o 24,3 %), naopak počet prasnic a stav nejpočetněji zastoupené kategorie selat vzrostl (o 9,8 %, resp. o 23,4 %).

Pozitivně se vyvíjel také stav drůbeže. Ten ve srovnání se soupisem k 1. 4. 2014 uvádí přírůstek ve výši 17 360 kusů (28,7 %) a chovy v Libereckém kraji tak k datu soupisu čítaly 77 856 kusů. I přes uvedený nárůst je ovšem chov v našem kraji v porovnání s ostatními regiony nejmenším. Poměrně výrazně diferencovaný byl meziroční vývoj v případě ostatních krajů. Zatímco Pardubický kraj evidoval 55,7% nárůst chovu, ve Zlínském kraji počty drůbeže o 34,3 % poklesly.

Hornatý terén Libereckého kraje nabízí dobré podmínky pro chov ovcí a stáda těchto zvířat se opět meziročně rozrostla o 519 kusů (2,8 %) na 18 773 kusů. Z mezikrajského pohledu se v našem kraji nachází 5. nejpočetnější stádo těchto zvířat. Nejvíce ovcí chovají zemědělci v Jihočeském kraji (30 671 kusů), nejméně v Olomouckém kraji (9 962 kusů). Od posledního soupisu se v našem kraji navýšily také stavy koz (o 12,1 % na 2 816 kusů) a koní (o 0,8 % na 2 204 kusů). 


  • Tabulky
  • Stavy hospodářských zvířat v Libereckém kraji (k 1. 4.)
  • Soupis hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2015

  • Grafy
  • Stavy vybraných hospodářských zvířat v Libereckém kraji
  • Meziroční změna stavu vybraných hospodářských zvířat v Libereckém kraji