Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019

 

4. prosince 2019

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 7,0 %, reálně se zvýšila o 4,1 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí roku 2019 činila v Karlovarském kraji 29 941 Kč, což je o 7,0 % více než ve stejném období minulého roku, tento nárůst převyšuje celorepublikový průměr o 0,1 procentního bodu. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,8 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí roku 2019 o 4,1 % 1).

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (33 697 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 3 756 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi regiony ČR. Nejvyšší mzda zůstává tradičně   v Hl. městě Praze (41 720 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3.  čtvrtletí 20192)Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3.  čtvrtletí 20192)

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 075,3 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,1 tisíc zaměstnanců. Pouze ve třech regionech ČR zaměstnanců meziročně přibylo, nejvíce pak v Hl. městě Praze (o 2,3 %). Ve všech ostatních regionech zaměstnanců meziročně ubylo, v našem kraji byl tento pokles největší, a to o 2,0 %. V celé ČR doznal počet zaměstnanců minimální meziroční nárůst, a to o 0,1 %.

 

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od počátku roku 2019 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 081,5 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,6 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2018 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 1,7 %.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji oproti stejnému období minulého roku o 7,2 % a dosáhla tak hodnoty 29 335 Kč.

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20192)Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20192)

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

1) k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku

 

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2019
    (aktualita v pdf)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019