Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v roce 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2017 činila v Karlovarském kraji 25 583 Kč, což je o 8,5 % více než ve stejném období minulého roku. To představuje nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy ze všech regionů ČR a průměr ČR převyšuje o 1,5 procentního bodu. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,5 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 5,9 %[1].

 Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 20172)

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (29 504 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 3 921 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (37 288 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 997,8 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 89,4 tisíc zaměstnanců. V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech regionech České republiky. V našem kraji byl meziroční nárůst druhý nejnižší po Plzeňském kraji, činil 0,3 % a nedosahoval celorepublikového průměru o 1,4 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 3,1 %), ve Středočeském kraji (o 2,8 %) a v Královéhradeckém kraji (2,1 %).

 

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

 [1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku.