Vývoj průměrných mezd v kraji v 1. čtvrtletí 2016

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. čtvrtletí částky 23 096 Kč, což představuje nárůst o 8,1 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 731 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 384 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (26 480 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve 13 krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Karlovarském (o 8,1 %). Pokles byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 0,7 %).V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2015 zaznamenán nárůst počtu zaměstnaných osob (o 0,1  %).

 Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2016

 

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail:jana.spackova@czso.cz

mobil:731 439 249