Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. – 4. čtvrtletí 2016 činila v Karlovarském kraji 23 612 Kč, to představuje meziroční nominální nárůst o 4,6 %, stejným tempem rostly mzdy i ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Vyšší meziroční nominální růst mezd byl zaznamenán pouze v Kraji Vysočina (o 4,9 %) a v Ústeckém a Královéhradeckém kraji (o 4,8 %). Spotřebitelské ceny se v České republice v roce 2016 zvedly o 0,7 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 3,9 %.

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 20161)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (27 589 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší téměř o 4 tisíce Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hlavním městě Praze (35 187 Kč) a ve Středočeském kraji (27 730 Kč). Pouze v těchto dvou krajích převyšují průměrné mzdy celorepublikovou hodnotu.

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně téměř 3 924 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,7 tisíc zaměstnanců. V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech regionech České republiky. V Karlovarském kraji byl tento meziroční nárůst nejnižší, činil 0,2 % a nedosahoval celorepublikového průměru o 1,6 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 3,5 %) a ve Středočeském kraji (o 2,4 %).

 

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (aktualita v pdf)
  • Průměrná hrubá měsiční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 - kartogram