Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2020

 

25. 9. 2020

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. pololetí letošního roku 1 102 stavebních povolení, což je o 3,9 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb klesla o 2,9 % na  3,4 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3,1 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2020 vydáno celkem 41 959 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení v sedmi regionech ČR. Ve zbývajících krajích došlo naopak k meziročnímu poklesu, největší pokles počtu vydaných stavebních povolení byl zaznamenán v Hl. městě Praze (o 11,1 %).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2020Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2020

V uvedeném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (8 641). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 14,0 % Plzeňský kraj, za ním následoval Karlovarský kraj (nárůst o 3,9 %).

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2020

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2020

V Karlovarském kraji bylo od lednu do červnu roku 2020 vydáno celkem 1 102 stavebních povolení, meziroční nárůst tak činil 3,9 %. Na republikovém celku vydaných stavebních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (39,7 %) a stavby bytových budov (31,6 %).

 Vydaná stavební povolení v 1. pololetí roku 2020Vydaná stavební povolení v 1. pololetí roku 2020

 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2020Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2020

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (468), na krajském celku se tak tento okres podílel 42,5 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo vydáno v okrese Sokolov (240), i přesto v tomto okrese došlo k největšímu relativnímu meziročnímu nárůstu, a to o 18,2 %. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno na inženýrské stavby v okrese Cheb (205), nejméně pak v okrese Sokolov (118). Na bytové stavby bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (156).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2020Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2020

Orientační hodnota staveb za 1. pololetí roku 2020, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 190,5 mld. Kč, v porovnání s 1. pololetím předchozího roku tedy o 4,0 % méně. Pokles orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán v polovině regionů ČR, jedním z nich byl i Karlovarský kraj, kde se orientační hodnota staveb snížila o 2,9 %. Naopak nejvyšší meziroční nárůst orientační hodnoty staveb vykázal Ústecký kraj (o 32,7 %), následován krajem Zlínským (o 31,2 %) a Královéhradeckým (o 19,9 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v Karlovarském kraji 27,2 % na novou nebytovou výstavbu, téměř pětina na nové inženýrské stavby a zhruba čtvrtina na novou bytovou výstavbu.

Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. pololetí roku 2020Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. pololetí roku 2020

V meziokresním srovnání zjišťujeme, že ve dvou okresech Karlovarského kraje došlo k poklesu orientační hodnoty staveb ve srovnání s minulým rokem, a to v okresech Cheb a Sokolov. K výraznějšímu poklesu přitom došlo v okrese Sokolov, kde orientační hodnota ve sledovaném období meziročně poklesla o 26,3 % na 0,5 mld. Kč. Naopak k nárůstu orientační hodnoty staveb došlo v okrese Cheb, a to o 31,1 % na 1,4mld. Kč.

V Karlovarském kraji klesla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 6,4 % na 3 078 tis. Kč, na celorepublikový průměr tak nedosahuje o 1 463 tis. Kč. Mezi okresy našeho kraje vykazuje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Cheb (3 505 tis. Kč.), naopak nejnižší okres Sokolov (2 188 tis. Kč).

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2020

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2020

 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020

V mezikrajském srovnání vykázalo nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení již tradičně Hl. město Praha (13 719 tis. Kč), ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla evidována ve Středočeském kraji, kde dosáhla výše 2 693 tis. Kč.

Kontakt:
Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249


 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1.pololetí 2020
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí 2020
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí 2020
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020