Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v roce 2019

 

20. března 2020

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v roce 2019 opět mírně snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 664 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 12. 2019 celkem 294 664 obyvatel, z toho 149 070, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019                                                         (předběžné výsledky)

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019  (předběžné výsledky)

Počet obyvatel kraje v roce 2019 doznal od začátku roku úbytek o 232 osob, a to vlivem záporného přirozeného přírůstku (-578), tj. převahou zemřelých nad narozenými. Naopak migrační přírůstek činil 346 osob.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel ve dvou okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 196). K nárůstu počtu obyvatel došlo pouze v okrese Cheb, kde přibylo 94 obyvatel.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019                                                                     (předběžné výsledky)Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 31. prosince roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 827 dětí, což je o 72 dětí více než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,7 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 1 684, tj. 59,6 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,5 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (62,3 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (57,3 %).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019                                                                     (předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 112 362 osob, což bylo o 558 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 86 občanů méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 405. V kraji zemřelo 1 762 mužů a 1 643 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (29,8 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 narozených činila v kraji 3,2 .

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v roce 2019

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v roce 2019

V roce 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 593 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,9 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 694 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 344 manželů, tj. 49,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019                                                                   (předběžné výsledky)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019 (předběžné výsledky)

 V roce 2019 se na území České republiky přistěhovalo 65 571 osob a 21 301 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 572 obyvatel, z toho bylo 51,7 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 57,3 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 42,7 % ciziny. Nejčastěji se k nám stěhují občané z Ukrajiny (31,8 %). Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 3 226 obyvatel. Do jiných krajů se odstěhovalo 81,9 % všech vystěhovaných a do ciziny 18,1 %.

Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji v letech 2000 až 2019

Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji v letech 2000 až 2019

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019                                                   (předběžné výsledky)Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019 (předběžné výsledky)

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v roce 2019
    (aktualita v pdf)
  • Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019
  • Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019
  • Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019
  • Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019
  • Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019