Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

 

Podle předběžných údajů žilo k 30. červnu roku 2018 v České republice 10 625 449 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 35 923 osob.

Ke stejnému datu mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 295 231 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku tj. k 1. 1. 2018 se počty obyvatel v Karlovarském kraji i ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Sokolov, kde ubylo 250 obyvatel. Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2018 doznal od začátku roku úbytek o 455 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-437), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 30. června se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 359 dětí, což o 44 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,8 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,1 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

 

Ze všech živě narozených dětí v kraji (1 359) se jich 829, tj. 61,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,1 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (68,6% všech živě narozených dětí).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné údaje)

 

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

 Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018 (předběžné výsledky)

 

V 1. pololetí roku 2018 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 614 sňatků, což je o 14,8 % více než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Sokolov (36,0 % všech sňatků). Počet rozvodů (343) se ve sledovaném období meziročně snížil o 4,7 %.

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v 1. pololetí 2018

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v 1. pololetí 2018

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 58 062 osob, což bylo o 26 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 15 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 796. V kraji zemřelo 926 mužů a 870 žen.

V 1. pololetí roku 2018 se na území České republiky přistěhovalo 29 220 osob a 11 500 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 754 obyvatel, z toho byli 53,6 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 44,6 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 56,4 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 772. Do jiných krajů se odstěhovalo 77,3 % všech vystěhovaných a do ciziny 22,7 %.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249