Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo k 30. září roku 2018 v České republice 10 637 794 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 37 246 osob.

Ke stejnému datu mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 294 821 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku tj. k 1. 1. 2018 se počty obyvatel v Karlovarském kraji i ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 394 obyvatel. Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018 doznal od začátku roku úbytek o 865 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-517), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 30. září se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 102 dětí, což o 15 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 46,2 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 16,7 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Ze všech živě narozených dětí v kraji (2 102) se jich 1 291, tj. 61,4 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,5 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (66,6% všech živě narozených dětí).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 418 sňatků, což je o 5,1 % více než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,7 % všech sňatků). Počet rozvodů (494) se ve sledovaném období meziročně snížil o 9,4 %.

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 84 957 osob, což bylo o 1 264 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 63 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 619. V kraji zemřelo 1 338 mužů a1 281 žen. 

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 se na území České republiky přistěhovalo 43 059 osob a 16 999 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 664 obyvatel, z toho byli 52,7 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 42,4 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 57,6 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 012. Do jiných krajů se odstěhovalo 72,2 % všech vystěhovaných a do ciziny 27,8 %.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249