Návštěvnost v Karlovarském kraji v roce 2017

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 1 058 001 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 13,7 % více než v roce 2016, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 7,9 %. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2017

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2017

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,3 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje v letech 2006 až 2017

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje v letech 2006 až 2017

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu roku 2017 zavítalo 336 283, což je o 8,8 % více než v roce  2016. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 22,9 % více (82 702).

V posledních letech se zvýšil také počet hostů z Číny, v roce 2017 přijelo do našeho kraje 36 091, což je o 35,5 % více než před rokem. Zajímavým zjištěním je, že v porovnání se stejným obdobím minulého roku zavítalo do našeho kraje mnohem více hostů z Oceánie. V roce 2016 odtud přijelo pouze pět hostů, zatímco v v roce 2017 jich bylo 220.

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2017

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2017

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst v Jihomoravském kraji (o 14,9 %) a v Královéhradeckém kraji (o 9,2 %). Počet přenocování hostů v roce 2017 dosáhl v Karlovarském kraji 5 164 941 a byl o 6,6 % vyšší než rokem. Tento nárůst byl jedním z nejnižších v celé České republice a na republikový průměr nedosahoval o 0,7 procentního bodu.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti)                  v roce 2017

 Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v roce 2017

Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se podíleli především hosté ze zahraničí (nárůst o 9,6 %). U domácích hostů byl zaznamenán pouze minimální nárůst počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních, a to o 0,7 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 67,7 %.

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v roce 2017

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v roce  2017

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 4,9 dne, což je o 2,2 dne více než je celorepublikový průměr. Ačkoliv meziročně došlo v našem kraji ke snížení průměrné doby pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší doba pobytu byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (2,1 dne).

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti)
v roce 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti) v roce 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249